Rubrika Poradna dnes s Martinem Němečkem, finančním poradcem OVB Allfinanz (II. díl)

Netřeba se přít o tom, že oblast pojištění je oblastí složitou. Pojďme si společně projít pro běžného klienta nejdůležitější oblast, a to pojištění osob. Než se do toho pustíme, je třeba říct, že v západních zemích je životní pojištění rozšířenější než pojištění majetku. I to je důvod, proč je potřeba mít jasno v tom, jaké druhy životního pojištění existují a k čemu jsou dobré.

Pojištění denního odškodného a tělesného poškození pak mají poskytnout plnění při úrazech, které nezbytně vyžadují léčení. Pojišťovny opět využívají vlastní oceňovací tabulky, u denního odškodného je u úrazů uváděn maximální počet dnů, za které pojištěný může obdržet sjednanou denní dávku, u tělesného poškození je vypláceno, obdobně jako u pojištění trvalých následků, procento ze sjednané pojistné částky, bez ohledu na skutečnou dobu léčení. Pojištěný nemusí být v pracovní neschopnosti. Nemocenská pojištění reprezentují zejména pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti a pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici. Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti má sloužit jako doplněk, případně náhrada k dávkám, které pojištěný obdrží při pracovní neschopnosti od svého zaměstnavatele (náhrada mzdy), potažmo ze systému sociálního zabezpečení (nemocenské). Toto pojištění je takřka nezbytností pro OSVČ, zejména pokud se nepřihlásí k – pro ně dobrovolné – nemocenské části sociálního pojištění. Plnění z tohoto pojištění se poskytuje zpravidla až za dny po uplynutí tzv. karenční lhůty. Tu představuje smluvně sjednaný počet dní (např. 14, 28, 42), za které není denní dávka vyplácena. Překročí-li délka pracovní neschopnosti sjednanou karenční lhůtu, je za následující dny po jejím překročení denní dávka již vyplácena.

Karenční doba tedy představuje nástroj pro rozhodnutí pojištěného, zda požaduje plnění již za krátkodobější pracovní neschopnost, nebo zda je pro něj dostačující plnění až při dlouhodobější pracovní neschopnosti, protože je krátkodobé výpadky příjmu schopen financovat z disponibilních rezerv. Sjednaná délka karenční doby má samozřejmě vliv na cenu pojištění. Čím kratší karenční doba, tím vyšší pojistné a naopak. Pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici poskytne plnění za počet půlnocí strávených v nemocnici, pojistné plnění lze využít zejména jako zdroj pro financování nadstandardního pokoje apod.

Komu, co a kdy?

Poté, co jsme si ozřejmili základní druhy pojištění, se kterými se můžeme v pojištění osob setkat, vyvstává otázka, komu, co a v jakém okamžiku vlastně sjednat. Kromě toho, že poradce musí zjistit potřeby a cíle pojištěné osoby, je rovněž nezbytně nutné zohlednit fázi života, ve které se pojištěný nachází.

Lidský život lze rozdělit do několika základních etap:

Dětství a studentský věk

Česká republika drží jeden neslavný primát – patříme v Evropě mezi státy s největším množstvím úrazů dětí, zejména v silniční dopravě. Základním finančním produktem pro každé dítě by proto mělo být úrazové pojištění s krytím rizika trvalých následků úrazu a pojištění invalidity z mládí.

Manželský nebo partnerský stav

Na prvém místě by v tomto období mělo být zajištění životních rizik. V produktové oblasti se jedná o životní pojištění, s krytím pro případ smrti, pojištěním závažných chorob, invalidity způsobené nemocí nebo úrazem, a nám již dobře známé úrazové pojištění.

Zabezpečení rodiny a dětí

Pro rodiče vedle péče o výchovu dětí nastává úkol jejich zabezpečení, zejména proti trvalým následkům úrazu a invaliditě z mládí, jak jsme si již uvedli dříve.

Předdůchodový a důchodový věk

Prioritou se stává finanční zajištění vlastního stáří. V tomto období klesá potřeba zajištění životních rizik s výjimkou úrazového pojištění. Na příjmech osob v předdůchodovém věku již zpravidla nezávisí další členové rodiny.

Závěrem

Jak je po přečtení výše uvedeného zřejmé, představuje pojištění osob komplexní a poměrně komplikovanou oblast finančnictví, ve které se běžný občan ne vždy snadno zorientuje. Proto je pro optimální nastavení pojistné ochrany, a zejména následný servis vhodné využití finančního poradce, který dokáže srozumitelně vysvětlit a v diskusi s klientem o jeho potřebách nastavit vhodné pojištění nebo jeho kombinaci. Samozřejmostí je pak následný servis, který slouží k identifikování nových možných rizik, tak jak se v průběhu času vyvíjí životní situace klienta.

Martin Němeček, OVB Allfinanz

Předešlý díl najdete ZDE

Poradna: Jak se vyznat v různých typech životního pojištění

Martin Němeček o sobě

Vždycky mě zajímalo podnikání. Už na dětských táborech jsem vyráběl náramky z kapradí, které jsem následně prodával za dvě koruny. Na základní škole jsme si s mým budoucím prvním spolupracovníkem vyvíjeli „operační systém“ pro osobní počítač (v programovacím jazyku MS Basic) a mou úlohou bylo vedení obchodní stránky „firmy“. Obchodní akademie a následné studium ekonomiky byly tedy jasnou další volbou. Obchodní činnost pro mě vždy byla to nejlákavější. Vždycky jsem se snažil pomoci klientům a nemyslel primárně na svůj zisk. Funguje to velmi dobře. Když kvalitně pomáháte ostatním, tak ani sami nestrádáte. Zisk je pak automatickou záležitostí.

Mimo obchod je mou velkou zálibou cestování. V kanceláři mám velkou mapu, kde si označuji navštívená místa špendlíkem, a mou velkou motivací, proč se v životě snažit, je zapíchnout pomyslné značky ještě na spoustu dalších míst světa.

Myslím si, že neexistuje neúspěch. Úspěch je jen o rozhodnutí se pro něj a opakování stejných věcí pořád dokola. Nejvíc mě štve, že lidé svádějí svůj dílčí neúspěch na ostatní nebo používají argument, že nechtějí dělat, co je nebaví. Jenže v životě nelze dělat pouze to, co nás baví. To by bylo moc jednoduché. Všechno to shrnuje můj oblíbený citát od Jana Wericha – Jestliže neumíš, naučíme tě, jestliže nemůžeš, pomůžeme ti, jestliže nechceš, nepotřebujeme tě. Úspěšný člověk si vytvoří z nepříjemných věcí (a z těch věcí, co ho nebaví) návyky a postupně se blíží svému pracovnímu cíli. Prostě, pokud chceme něčeho dosáhnout, tak občas budeme muset dělat něco, co nás nebaví.