Průmysl v České republice vygeneroval v minulém roce téměř třetinu přidané hodnoty tuzemské ekonomiky. Průmysl byl rovněž klíčovým faktorem českého exportu, když jen hodnota dopravních prostředků měla bezmála třicetiprocentní podíl na celkovém vývozu České republiky. Hospodářský růst loni překonal růst Evropské unie o čtyři desetiny procenta. Prvenství dosáhlo Česko i v rekordně nízké míře nezaměstnanosti.

Tempo růstu tuzemské ekonomiky v minulém roce mírně převýšilo tempo růstu Evropské unie. Hrubý domácí produkt České republiky dosáhl meziročního růstu 2,3 procenta, zatímco HDP Evropské unie rostl o čtyři desetiny procenta pomaleji, tedy tempem 1,9 procenta. Jedním z klíčových faktorů tuzemské ekonomiky byl zahraniční obchod, který dosáhl rekordního přebytku přesahujícího 160 miliard korun. Více než čtyři pětiny veškerého vývozu směřovaly do zemí Evropské unie.

V České republice bylo loni vyrobeno 1,35 milionu motorových vozidel. Úspěšný rok zaznamenala i kovovýroba a produkce počítačů, elektronických a optických přístrojů. Naopak dlouhodobý útlum se nepodařilo zastavit v těžbě a dobývání.  Výkonnost energetiky i chemického průmyslu byla poznamenána výpadky výrobních zařízení.

Rekordní hodnoty vykázal v minulém roce český trh práce, když se míra nezaměstnanosti v tuzemsku chlubila nejnižší hodnotou v rámci celé EU. „Česko drželo prvenství mezi státy EU v celkové míře nezaměstnanosti, která v závěru roku klesla až na 3,6 procenta, i v míře zaměstnanosti mužů. Podniky hledaly nové pracovníky s obtížemi,“ sdělila analytička ČSÚ Karolína Súkupová.

Hodnota exportu v přeshraničním pojetí činila v minulém roce 3,97 bilionu korun, když ve srovnání s předchozím rokem vzrostla o 2,3 procenta více.

Informace vyplývají ze souhrnné analýzy Českého statistického úřadu.