Rozhovor s Elenou Horákovou, HR manažerkou

Inovovat postupy nutí dnes rychle rostoucí ekonomika i firmy operující na trhu práce. Jednou z nich je OnlineHR, která přistupuje k náboru lidí jako k marketingové kampani. Na začátku každého projektu totiž nejdřív buduje brand, což má v očích uchazečů o zaměstnání firmu zatraktivnit.

Nezaměstnanost se drží na rekordně nízké úrovni, v červenci byla její míra nejnižší za posledních dvacet let. Jak se tento fakt odráží v přístupu zaměstnavatelů, kteří potřebují nabrat zaměstnance?

Role na trhu práce se rychle obracejí. Dříve soupeřili kandidáti o volné pozice, dnes se společnosti přetahují o uchazeče. Zaměstnavatelé už nejsou těmi, kdo si vybírají. Potenciální zaměstnanci si volí mezi množstvím společností a kladou si podmínky. Firmy musí kvalitní zájemce lákat. Starým praktikám při náboru zaměstnanců odzvonilo. Všeobecné portály typu Jobs.cz, kde se inzerují pozice od dělníka přes marketing až po IT, už neplní ústřední roli jako dříve. Inzerci v určitých odvětvích zastínily další specializované portály, které se zaměřují pouze a výhradně na jednu či více příbuzných oblastí. Například StartupJobs. Změna je tedy v prostředí a v přirozeném vývoji, díky čemuž nemohou tyto portály fungovat stále stejně. LinkedIn je zase specifický a hodí se pro nábor pouze v určitých profesích, jako například IT, účetní, administrativa, ekonomické či manažerské pozice. Trh práce čeká zkrátka revoluce. V budoucnu také očekávám pokles počtu klasických personálních agentur, zvláště těch, které pro nábor používají agresivní metody. Sebelepší agentura nemůže vůči případným uchazečům o práci vystupovat autenticky, už jen z toho důvodu, že headhunter není zaměstnancem společnosti, pro kterou hledá uchazeče. A pokud jde o nekvalitní personální agenturu, může pověst a značku firmy dokonce poškodit.

Tvrdíte, že přicházíte s novým konceptem, který by měl současnou situaci zaměstnavatelů zlepšit. Jak?

Na trend přezaměstnanosti v Česku a nízké schopnosti firem nabrat kvalitní pracovníky reaguje náš koncept OnlineHR, který dosud nemá v České republice obdoby. Využívá klasických marketingových nástrojů k tomu, aby do firmy přilákal ty pravé. OnlineHR přistupuje k náboru lidí jako ke klasické marketingové kampani, což v důsledku zefektivňuje práci personalisty. Nejprve buduje značku firmy, snaží se ji pro případné uchazeče zatraktivnit. Ve druhé fázi už hovoří ke konkrétním skupinám vybraným jazykem tak, aby vzbudil jejich zájem a dostal je na pohovor. S podobným konceptem pracují firmy, které prodávají kosmetiku, auta nebo potraviny. Teď ale za pomoci OnlineHR prodávají sebe, jako kvalitního zaměstnavatele. Ideální stav je, když se do firmy hlásí kandidáti sami od sebe.

Jak tato metoda náboru pracovníků funguje v praxi?

Když přijdeme do firmy, nejdříve společně s HR specialisty analyzujeme současný stav, zjišťujeme například, jak vypadá typicky obsazovaná pozice. Už v této části studujeme web klienta. Díky vhodnému nastavení pak víme, kdo se na konkrétní pozici v minulosti díval, a můžeme s ním dále komunikovat. Hlavním cílem je zvýšit dohledatelnost a atraktivitu zaměstnavatele prostřednictvím webu a sociálních sítí. Naši specialisté na online marketing založí reklamní nástroje a nastaví je. Namísto toho, aby firma při náboru zaměstnanců oslovila bezcílně tisíce lidí, za pomoci těchto nástrojů dokáže určit a kontaktovat ty, kteří o firmu v minulosti sami projevili zájem. Buď se dívali na její stránky, nebo dokonce zabrousili do sekce Kariéra, či, ještě lépe, klikli na konkrétní pozici. Umožní nám také oslovit všechny, kdo se dívají na stránky související se zaměstnáním, vzděláváním atp. Lokalizujeme je podle zájmů, aktivit.

Už někdo tento koncept vyzkoušel?

Produkt je zajímavý pro firmy, které působí v regionech, kam se lidé z velkých měst příliš nehrnou, a proto potřebují oslovovat své okolí. Dále zaujal personalisty v menších a středních firmách, kteří se doposud potýkali s již neefektivními náborovými metodami, které v dnešní době nefungují. A současně OnlineHR oceňují majitelé menších firem, kteří se ve firmě o nábor starají sami. 

V čem se ještě liší využití konceptu OnlineHR od oslovení personální agentury?

Koncept je v této šíři ojedinělý a je přesně měřitelný a levnější, než když zaměstnavatel platí personální agenturu, která navíc nevystupuje jménem firmy. Zaměstnavatel platí agenturu bez ohledu na dlouhodobost či trvalost výsledku. OnlineHR je komplexnější než pouhé „dohození“ kandidáta personální agenturou. Buduje značku, což agentura nikdy nedokáže – naopak často jméno klienta zamlčuje. Některé agentury vyžadují dokonce platbu předem, za to, že pošlou určitý počet relevantních CV týdně.

Děkuji za rozhovor.

Elena Horáková o sobě

Narodila jsem se v Hradci Králové. Jako malá jsem ráda malovala a už na základní škole snila o tom, že budu umělkyní. Z těchto snů časem sešlo, i když výtvarné umění mám ráda stále. Na střední škole jsem tančila latinu a standardní tance. S tím, jsem skončila až po přesunu do Brna, protože tam se mi už nepodařilo najít tanečního partnera. Mám dva sourozence, sestru, která studuje fyzioterapii a bratra, který se na uměleckou dráhu opravdu vydal. Je muzikant, který hraje na klavír, na kytaru, elektrickou kytaru, heligonku, foukací harmoniku, irskou flétnu, a tak trochu na housle.
Vždy jsme si ráda povídala s lidmi a věděla, že pokud moje práce bude zahrnovat právě toto, budu v ní spokojená. Po studiích politologie a práva na Masarykově univerzitě jsem už v Brně zůstala. Při studiu jsem absolvovala řadu stáží na soudech a dalších státních institucích. Zjistila jsem, že mě svázaná pravidla stále více děsí.
Chtěla jsem poznat něco jiného než prostředí státní správy, a tak jsem kývla na nabídku práce v personální agentuře. Zpočátku mě to bavilo, ale kandidáti mi procházeli pod rukama a tím moje role končila. Po roce a půl „lovení hlav“ v agentuře jsem hledala pozici v interním HR. To se podařilo a v marketingové agentuře In creative jsem dostala na starost interní HR záležitosti, tedy nábor, péči o zaměstnance. Neztrácím kontakt s lidmi, řeším s nimi jejich kariérní směřování a mám možnost přímo ovlivnit, aby byli ve firmě spokojeni. Zároveň jsem přispěla svým dílem k rodící se myšlence OnlineHR, nového projektu In creative. Nyní jsem klíčovou osobou projektu – konzultantka pro využití nástrojů online marketingu v recruitmentu.
Volný čas, který mi zbývá, dělím mezi plavání a posezení s přáteli a občas si jdu zatancovat.