Dospělí potomci často neopouštějí domácnost svých rodičů ani v době po ukončení školy, kdy si již sami vydělávají. Podle průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny si devět z deseti dotazovaných myslí, že vlastní bydlení je pro čerstvé absolventy příliš finančně náročné. Třiadevadesát procent dotazovaných považuje za správné, aby se v případě společného bydlení s rodiči výdělečně činný potomek podílel na výdajích.

Průzkum Raiffeisen stavební spořitelny ilustruje, že devět z deseti respondentů si na základě vlastní zkušenosti myslí, že vlastní bydlení je pro mladé, kteří zrovna dokončili školu, finančně příliš náročné. Snazší je proto setrvat nějakou dobu po absolvování školy u rodičů. Shodnou se na tom lidé obou pohlaví, nehledě na úroveň vzdělání. Celých 86 procent dotazovaných ne starších 29 let souhlasí, že bydlením s rodiči se především šetří peníze.

„Který mladý pracující člověk by nevyužil možnosti bydlet u rodičů, a našetřit si tak něco do začátku. To se však rodičům nemusí vždy líbit, protože živit člena domácnosti navíc je znát,“ uvedla Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny. Ideální podle ní je, když rodiče začnou svým dětem včas spořit, a vytvoří jim tak dostatečný finanční základ k budoucímu osamostatnění.

V souvislosti se společným bydlením rodičů a jejich dospělých potomků je důležitým aspektem nastavení podílu „odrostlých dětí“ na nákladech domácnosti. Účastníci průzkumu se v 93 procentech kloní k názoru, že pokud potomek už vydělává peníze, měl by se na výdajích na bydlení zčásti podílet a nenechávat veškerou zodpovědnost jen na rodičích. Zcela s tímto názorem souhlasí 67,5 procenta žen a 63,8 procenta mužů.

Tento pohled přitom není nijak zásadně ovlivněn celkovým příjmem domácnosti. O správnosti přispívání rodičům nepochybuje 90,7 procenta respondentů s příjmem domácnosti do 20 tisíc korun, stejně jako 88,9 procenta dotazovaných, kteří jsou součástí domácnosti s příjmem nad 40 tisíc korun.