Soutěž Můj první milion je určena pro všechny zájemce o podnikání, kteří si chtějí otestovat svůj podnikatelský nápad a nastartovat své podnikání. Jejím předmětem je zpracování podnikatelského záměru a jeho rozvoj směrem k realizaci. Zájemci se mohou přihlásit až do konce ledna příštího roku. Kromě finančních cen obdrží autoři vybraných projektů i ocenění formou zázemí v podnikatelském inkubátoru nebo poradenství v oblasti marketingu či obchodu.

Vyhlašovatelem a organizátorem jedenáctého ročníku soutěže Můj první milion je Technologické inovační centrum s.r.o., které je zřízeno Zlínským krajem a Univerzitou T. Bati ve Zlíně a které se zabývá podporou inovačního podnikání ve Zlínském kraji. Pro vítěze letošního ročníku jsou připraveny ceny v celkové hodnotě 300 000 korun, v kategorii vysoká škola / veřejnost si nejlepší odnese finanční odměnu ve výši 60 000 Kč, v kategorii střední školy je první místo ohodnoceno částkou 10 000 korun. Připraveny jsou rovněž další nefinanční ceny v podobě zázemí podnikatelského inkubátoru nebo poradenství v obchodní a marketingové oblasti. Tradičně budou oceněny také nápady s nejlepším technickým řešením nebo postupem, nově jsou připraveny ceny pro podnikatelské záměry se sociálním nebo významným environmentálním dopadem. Soutěž bude doprovázena rovněž řadou inspirativních workshopů. První, jehož tématem budou nástroje na podporu začínajících podnikatelů, se uskuteční 25. října 2017 ve spolupráci s agenturou CzechInvest.

„Vybraní soutěžící budou moci absolvovat intenzivní šestitýdenní akcelerační program, během kterého budou pod vedením zkušených mentorů pracovat na svých podnikatelských záměrech,“ upřesnila ředitelka Technologického inovačního centra Daniela Sobieská. „V letošním roce jsme také navázali nová zajímavá partnerství, například s investment-crowdfundingovou platformou Fundlift anebo společností Jablotron Living Technology,“ doplnila.

Soutěž Můj první milion má podpořit rozvoj a podnikatelského ducha ve Zlínském kraji. Za cíle si klade najít a podpořit nápady zajímavé svým inovačním potenciálem, ocenit nejlepší podnikatelské záměry, vzdělávat budoucí podnikatele, zvýšit zájem o problematiku podnikání a zakládání firem, zvýšit povědomí o nástrojích podpory začínajících podnikatelů ve Zlínském kraji.

Za 10 let bylo realizováno na 70 soutěžních podnikatelských záměrů

„Soutěž a související aktivity jsou důležitými kameny v budování startup komunity ve Zlínském kraji,“ uvedl Petr Konečný z Technologického inovačního centra, podle něhož bylo za uplynulou dekádu podpořeno více než 500 podnikatelských projektů a do soutěže se přihlásilo více než 800 soutěžících. „Na odměnách bylo rozdáno více než dva miliony korun a téměř 70 podnikatelských záměrů bylo realizováno,“ doplnil.

Zájemci mohou zasílat své podnikatelské záměry od začátku října až do 31. ledna 2018. Vyhlášení výsledků proběhne 19. dubna 2018. V mezidobí budou autoři postupujících projektů vyzváni k prezentaci svého záměru před odbornou porotou. Hodnoticími kritérii poroty budou originalita / dobrý nápad, inovační potenciál záměru, realizovatelnost záměru, kvalita zpracování a prezentace záměru před odbornou porotou v rámci druhého kola hodnocení.

Pro účast v soutěži je nutno splnit jednu z následujících podmínek: místo studia ve Zlínském kraji; trvalé bydliště ve Zlínském kraji; sídlo podnikaní nebo realizace projektu na území Zlínského kraje; student / studentský tým střední školy; soutěžící / soutěžní tým vysoké školy / veřejnost.

Podrobné informace o soutěži včetně registrace jsou uvedeny na www.mujprvnimilion.cz.