Každá pátá faktura za zboží či služby v České republice není uhrazena včas. V regionu východní Evropy není ve splatnosti zaplacena každá čtvrtá zakázka, zatímco u západních sousedů je situace obdobná jako v tuzemsku. Až třetina odběratelů u nás své závazky neplní záměrně. V západních zemích s lepší platební morálkou mají firmy nastavenu kratší dobu splatnosti než u nás. Průměrné zpoždění platby po splatnosti je v České republice spolu se Švýcarskem jedno z nejstarších v Evropě.

Nejčastějším důvodem, který podnikatelé uvádějí v rámci špatné platební morálky, je druhotná platební neschopnost, faktury neplatí, protože jim dluží jejich odběratelé. Jako problém to vnímá 70 procent českých podniků a horší situace je jen ve Španělsku a Rumunsku, kde se tak vyslovilo 73 procent, respektive 80 procent respondentů. Naopak nejméně ohrožují nesplacené závazky odběratelů firmy v Německu (31 procent).

Podle jednatele EOS KSI v ČR Vladimíra Vachela existuje dokonce nemalá část podnikatelů, kteří své závazky neplatí záměrně. „Spoléhají i na to, že budou promlčeny. Tato strategie se jim částečně vyplácí. Spousta firem totiž nemá nastavený systém hlídání nesplacených faktur nebo je příliš dlouho benevolentní vůči dlužníkům.“

Čím později podniky pohledávky řeší, tím menší šance podle něj na jejich vymožení mají. Záměrně neplatících je podle názoru ředitelů českých firem až 35 procent. Nejlépe si v tomto ohledu vedou ve Švýcarsku, kde mají pouze 21 procent nepoctivých klientů, a v Německu s 26 procenty neplatičů. Naopak největší procento nepoctivých odběratelů je v Rumunsku a v Polsku (45, respektive 44 procent). Pro každou šestou evropskou firmu znamenají nezaplacené faktury riziko bankrotu.

V zemích západní Evropy s lepší platební morálkou mají podniky nastaveny kratší termíny splatnosti faktur. V České republice umožňuje 43 procent firem zákazníkům více než 40 dní na zaplacení závazků. Na Slovensku se jedná dokonce až o 68 procent podniků. V Německu naopak takto dlouhou lhůtu splatnosti umožňuje jen sedm procent firem.

Průměrné zpoždění plateb po datu splatnosti je v tuzemsku spolu se Švýcarskem jedno z nejkratších v Evropě, když činí 15 dní. Naopak nejhorší situace je v Řecku a ve Španělsku, kde na zaplacení po datu splatnosti průměrně čekají téměř celý další měsíc (28, respektive 24 dní).

Informace vyplývají z průzkumu inkasní agentury EOS KSI, kterého se zúčastnilo 3 200 firem z 16 evropských zemí.