Sociální výdaje státu včetně výdajů na politiku zaměstnanosti ze státního rozpočtu vzrostou v příštím roce na skoro šest set padesát miliard korun. Proti letošním očekávaným výdajům to je růst o dvaatřicet miliard. Na nárůstu se podílejí mimo jiné vyšší výdaje na důchody. Vyplývá to z údajů v návrhu státního rozpočtu na rok 2018. Klesnout mají naopak výdaje na podpory v nezaměstnanosti.

Víc než tři čtvrtiny sociálních výdajů tvoří výdaje na důchody, které by si měly v příštím roce vyžádat 434,4 miliardy korun. Ve srovnání s letošní očekávanou sumou je to nárůst asi o 18 miliard korun. Proti roku 2014 je to nárůst o 48 miliard. Průměrný měsíční důchod má vzrůst od ledna příštího roku o 475 korun.

Od příštího roku se mění pravidla pro zvyšování důchodů. Důchody se budou zvyšovat buď o celou inflaci, nebo o celý index životních nákladů důchodců. A to podle toho, které číslo bude vyšší. Zohlední se také polovina růstu reálné průměrné mzdy, zatímco dosud to byla jen třetina.

O čtyři miliardy vzrostou platby státu do systému zdravotního pojištění za pojištěnce státu. Měsíční platba za jednu takovou osobu vzroste o 49 korun na 969 korun a dohromady půjde o téměř 70 miliard. O zhruba čtyři miliardy se zvýší také platby na nemocenské pojištění, což podle vlády souvisí s nárůstem mezd. Vyžádají si téměř 33 miliard korun.

Naopak výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti klesnou z očekávaných 2,24 miliardy na rovných 400 milionů korun. Jde například o peníze na rekvalifikace, veřejně prospěšné práce nebo na společenský účelná pracovní místa. Sníží se i částka určená na podpory v nezaměstnanosti. Proti letošním očekávaným výdajům má klesnout o 1,4 miliardy na sedm miliard korun. Je to dáno růstem ekonomiky i poklesem nezaměstnanosti.

Na dávky pomoci v hmotné nouzi je navrženo 8,6 miliardy korun. Podle vlády by to mělo být dostačující.

ČTK