Svaz průmyslu uvítal schválení Koncepce vodní dopravy. Investice ve výši čtrnácti miliard korun má pomoci zejména splavnosti řeky Labe a podpořit turistický ruch na Vltavě. Svaz naopak vnímá jako vysoce nezodpovědný vládní krok a porušení slibu nedostatečné navýšení rozpočtu na dopravu, jejíž infrastruktura je klíčová pro rozvoj hospodářství. Znepokojení svazu panuje i v oblasti oprav a údržby silnic nižších tříd.

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Svaz dopravy ČR (SD ČR) v tiskové zprávě vítají schválení Koncepce vodní dopravy vládou ČR, díky níž bude do vodní dopravy investováno přes 14 miliard korun. Nejdůležitější má být plánovaná výstavba plavebních stupňů Přelouč a Děčín, která pomůže zajistit splavnost řeky Labe. Vltava by zase díky investicím měla posílit turistický ruch a s ním spojený rozvoj regionu.

„Vítáme vizi o stavbě potřebných plavebních stupňů a věříme, že podobně jako v Přelouči se rozhodne o finální podobě plavebního stupně Děčín co nejrychleji,“ poukázal prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák na problém s výstavbou v Děčíně, způsobený environmentálními předpisy. Koncepce proto bude muset být do budoucna pravděpodobně aktualizována.

Vláda porušila slib ohledně navýšení rozpočtu dopravy

Co se týká rozpočtu na dopravu, česká vláda podle Svazu průmyslu porušila svůj původní slib a dohodu mezi ministrem Ťokem a ministrem Pilným, na základě které měl být rozpočet na dopravu ve výši 71 miliard korun navýšen o pět miliard. Díky tomu by byla zajištěna příprava a výstavba nových klíčových komunikací pro příští rok. Svaz tehdy přitom žádal alespoň o třináctimiliardové navýšení. Rozpočet na dopravu bude nakonec zvýšen na 72,5 miliardy korun, a to i přesto, že dopravní infrastruktura je klíčovým a jedním z nejdůležitějších předpokladů pro rozvoj hospodářství. Investice do ní by pomohly vyřešit mnohdy zoufalou dopravní situaci a zamezit vysídlování některých regionů.

Podle svazu je taková částka nedostatečná pro dálniční síť a ohrozí plánovanou výstavbu řady klíčových dopravních staveb. Svaz průmyslu a dopravy ČR a Svaz dopravy ČR považují takový krok vlády za vysoce nezodpovědný. Navíc jde proti veškerým proklamacím o prioritě investic do dopravy a koaliční smlouvě.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je rovněž znepokojen tím, že vláda do budoucna neuvažuje o financování rekonstrukcí a údržby silnic II. a III. třídy z prostředků SFDI. „Svaz s Asociací krajů ČR dlouhodobě požaduje systémové zajištění financování oprav silnic nižších tříd, jelikož jsou dlouhodobě podfinancované a mnohdy v žalostném stavu. Obě sdružení se s tímto požadavkem společně obrátí i na novou vládu,“ doplnil Hanák.