Podíl tuzemských firem plánujících investice je nejvyšší mezi zeměmi střední Evropy. Asi pětaosmdesát procent českých podniků plánuje během příštího půlroku nové investice. Kvalitu podnikatelského prostředí pak hodnotily nejlépe firmy z Polska. Vyplývá to z průzkumu personálně-poradenské společnosti Antal International mezi takřka sedmi sty firmami v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

Nejčastěji tuzemské firmy chystají investice do nových technologií, na což plánují vyčlenit finance tři čtvrtiny z nich. Ve srovnání s Polskem a Maďarskem bude u nás naopak méně peněz investováno do dalšího rozvoje výrobků a služeb. Čtyři pětiny českých podniků mají v následujících šesti měsících v plánu vytvářet nová pracovní místa, což je daleko více než například na Slovensku.

„Vysoký podíl českých firem plánujících v nejbližších měsících investice ukazuje, že firmám se daří a hledí do budoucnosti s optimismem,“ komentovala výsledky ředitelka Antal International pro ČR a Slovensko Anna Šefčíková. Vedle toho celých 60 procent českých společností plánuje dát více peněz do rozvoje svých zaměstnanců, což je podle ní investice, jež se vždy rychle vrátí.

Oslovené firmy v rámci průzkumu rovněž hodnotily kvalitu podnikatelského prostředí ve své zemi. V tomto ohledu dopadlo nejlépe Polsko, ostatní tři země měly nižší, vzájemně podobné výsledky. V České republice stejně jako na Slovensku činí podnikům značný problém nízká podpora ze strany státní a veřejné správy. V tuzemsku jsou s kvalitou prostředí pro podnikání zdaleka nejspokojenější firmy z Prahy, o něco méně ty z Brna a zdaleka nejméně firmy z Ostravy.

Celkovou kvalitu života v zemi působení hodnotí české firmy jako vysokou (vyšší než v Polsku a Maďarsku), celkové průměrné číslo nicméně snižuje hodnocení firem z Ostravy, kde je podle jejich vyjádření kvalita života výrazně nižší než v Praze nebo Brně. Firmy přitom hodnotily například místní zdravotní služby, kulturní vyžití, bezpečnost, kvalitu životního prostředí, nákupní možnosti a podobně. Ostrava ostatně zaostávala za Prahou a Brnem i v jiných zjišťovaných faktorech, jako je například dopravní infrastruktura nebo kvalita vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů.

Investovat do další regionální expanze v Česku plánuje během šesti měsíců pětina českých podniků, nejvíce z celé střední Evropy. V Polsku má tyto plány 16 procent a na Slovensku devět procent firem. V Česku sídlící firmy své následující investice kromě Prahy nejvíce plánují směrovat do ostatních tří největších měst, tedy do Brna, Ostravy a Plzně.