Přibližně pětaosmdesát procent firem letos zažilo pozdní úhradu faktur, tedy o osm procent méně než loni, kdy se jednalo o třiadevadesát procent podniků. Vyplývá to z průzkumu Intrum Justitia a Komory certifikovaných účetních. Toho se minulý měsíc zúčastnili účetní profesionálové z takřka šesti set firem v České republice. Třetina respondentů považuje opožděné platby za brzdu svého růstu, stejně tak třetina dotazovaných vnímá opoždění plateb jako záměrné. Podle desetiny dotazovaných by zrychlení plateb umožnilo přijímání nových zaměstnanců.

Průzkum, jehož se zúčastnili zástupci 586 firem, rovněž ukázal, že přibližně 60 procent dotazovaných společností dobrovolně přistoupilo na delší dobu splatnosti faktur, než pro ně byla přijatelná, přičemž třetina respondentů pozdější platby akceptovala kvůli obavě z poškození dobrého jména. Třetina dotazovaných se pak domnívá, že dlouhá doba splatnosti nebo opožděné placení faktur jsou od odběratelů záměrné.

Podle předsedy Komory certifikovaných účetních Libora Vaška nadpoloviční většina firem uvádí, že se setkávají s pozdními platbami jako plošným jevem, při kterém v řetězci dodavatelů všechny subjekty prodlužují splatnost či zpožďují úhrady svým dodavatelům.

„Přibližně polovina firem přitom své obchodní partnery s ohledem na jejich schopnost platit závazky vůbec neprověřuje a řídí se pouze historií svých obchodních vztahů (41 procent), svým vlastním pocitem (12 procent), nebo se dokonce schopností platit závazky vůbec nezabývají,“ upozornil výkonný ředitel Intrum Justitia pro Českou republiku Karol Jurák.

Podniky svým odběratelům v průměru poskytují 29denní dobu splatnosti faktur. Některé firmy však svým zákazníkům umožnily splatnost faktur i v rozmezí 90 až 180 dní. Evropská direktiva o opožděných platbách přitom stanovuje maximální dobu splatnosti faktur v délce 60 dní.