Ekonomická úroveň České republiky vzhledem k devatenácti státům eurozóny v nejbližších letech zaznamená mírný nárůst. Ministerstvo financí v rámci listopadové makroekonomické prognózy odhaduje letošní růst tuzemského hrubého domácího produktu na obyvatele v poměru k eurozóně na pětaosmdesát procent, v příštím roce ještě o procento více.

Naše země by v tomto ohledu měla předstihnout například Polsko, Maďarsko, Slovensko, Portugalsko či Slovinsko. Loni Česká republika dosahovala třiaosmdesáti procent ekonomické úrovně států, které mají zavedeno euro.

Ministerstvo financí v dokumentu uvedlo, že „díky silnému hospodářskému růstu by se relativní ekonomická úroveň ČR měla zvýšit až na 86 procent průměru 19 zemí eurozóny v roce 2018“. Úřad rovněž upozornil, že v minulém roce se ukazatel ve většině sledovaných zemí zvýšil. Mírný pokles absolutní i relativní úrovně nicméně evidovaly Maďarsko, Řecko a Estonsko. Náš nejbližší soused Slovensko podle prognózy svoji úroveň v letošním roce navýší na 74 procent a v roce 2018 ještě o jedno procento více vzhledem k průměru eurozóny.

Podle dat uveřejněných v materiálu dosahovala loňská cenová hladina v tuzemsku loni na 63 procent průměru 19 zemí eurozóny. „Komparativní cenová hladina HDP by se měla postupně zvýšit až na úroveň 68 procent průměru 19 zemí eurozóny v roce 2018,“ uvedl úřad s tím, že tento nárůst by neměl ohrozit konkurenceschopnost české ekonomiky.

Ekonomická úroveň zemí se srovnává na základě běžné parity kupní síly. Jedná se o poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost koupit stejný soubor zboží nebo služeb v obou zemích. Index cenové hladiny je podílem měnového kurzu a parity kupní síly mezi měnami.