Průzkum Spotřebitelského fóra: Nejrychlejší a nejlevnější je v Praze Uber POP, v Bratislavě vede Hopin, v těsném závěsu za ním Taxify a Uber.

Spotřebitelské fórum, nezisková platforma pro komunikaci mezi občany, občanskými sdruženími, firmami a státem, ve svém průzkumu srovnávalo služby taxi a osobní smluvní přepravy v Praze a Bratislavě. Uber POP je dle výsledků nejlevnější a nejrychlejší pražskou alternativou s přesnou reálnou cenou avizovanou předem. V Bratislavě z hlediska ceny vede díky třicetiprocentní slevě Taxify, nejrychlejším se tam stal Hopin.

Spotřebitelské fórum zkoumalo, v jak dlouhém časovém intervalu byla vozidla cestujícím přistavena, jak rychle se dostali do své cílové destinace, jak dobře byli předem informováni o výsledné ceně a jejich subjektivní pocit z vozidla. Fórum provedlo po Praze celkem 24 testovacích jízd (pro každou ze šesti testovaných služeb čtyři jízdy – dvě noční a dvě denní), stejný počet jízd v Bratislavě zajistila partnerská organizace Asociácia spotrebiteľov v Slovenskej republike. Jízdy probíhaly vždy v tu samou chvíli na totožné trase.

„Volba slovenského hlavního města se nabízí jako vhodná příležitost ke srovnání s českou metropolí. Navíc v obou městech působí čtveřice platforem Uber, Liftago, Taxify a Hopin. Výsledky tak mohou poskytnout plastický obraz, jak si tyto platformy vedou a jakou alternativu nabízejí pro cestujícího spotřebitele ke klasickým taxislužbám,“ říká Kryštof Kruliš, zakladatel a předseda správní rady Spotřebitelského fóra. Ke čtyřem platformám byly do testování zařazeny také klasické taxislužby AAA Taxi Praha a Profi Taxi v Praze, FUN Taxi a EASY Taxi v Bratislavě.

Uber POP nejlevnější i nejrychlejší, za ním v závěsu Taxify

Nejrychlejším prostředkem z testovaných variant se stal v Praze Uber POP s celkovým průměrným časem dojezdu 64 minut na 24 kilometrů, na druhém místě se umístilo Liftago s časem 67 minut, následováno AAA Taxi Praha s 68 minutami. V Bratislavě byl nejrychlejší Hopin s časem dojezdu 46 minut na necelých 21 kilometrů.

Nejpříznivější ceny Pražané zaplatí za Uber POP i Taxify (díky prodloužené dvacetiprocentní slevě Taxify), v průměru je to 470 korun. U klasických taxislužeb ceny rostly až k 719 korunám. S využitím slevových akcí u Profi Taxi dosahovala služba v Praze srovnatelných či nižších cen vůči Hopinu a Liftagu. V Bratislavě bylo z hlediska ceny pro cestující nejvýhodnější Taxify s cenou v přepočtu 332 korun (díky třicetiprocentní slevě), na druhé příčce skončil Uber POP.

Bezchybný odhad avizovaných cen dodržely pouze Uber POP v Praze a Uber POP a EASY Taxi v Bratislavě. U ostatních platforem a služeb se cena proti odhadům reálně zvýšila nebo naopak snížila o sedm korun a více, u Profi Taxi to bylo až o 221 korun méně, než udávala webová aplikace.

V pražském AAA Taxi se ztracené věci nenavrátí

Spotřebitelské fórum zkoumalo, jak obstojí navrácení ztracených věcí. Při dvou testech obstály všechny služby s výjimkou AAA Taxi, od kterého se ztracené věci nevrátily ani v jednom případě. Testeři hodnotili také čistotu vozu, zcela bez výtek z testu vyšly pražské Taxify a Hopin, na podobné úrovni bylo i Profi Taxi. Ostatní služby měly buď na jedné trase hůře uklizené vozidlo nebo několik drobnějších závad na více trasách. V Bratislavě byly bezproblémové jízdy zejména s Uber POP, FUN Taxi a EASY Taxi.

Jedná se o již druhý průzkum Spotřebitelského fóra na toto téma. „Meziroční srovnání poukazuje na stále probíhající konkurenční boj. V letošním roce se nám v Praze s nejlevnější službou podařilo dosáhnout ceny 19 korun na ujetý kilometr. Loni byla nejnižší cena na kilometr více než 26 korun. Na kvalitu jízdy to však pro cestujícího dle našich zjištění vliv nemá,“ komentuje Kruliš.

Srovnání cen na kilometr vyznívá lépe pro slovenské hlavní město, jízda v Bratislavě vychází v průměru o korunu na kilometr levněji. To odpovídá i rychlosti jízdy, která ve srovnání nejrychlejších služeb v obou městech vyznívá o necelou půlminutu na kilometr lépe pro Bratislavu.

O Spotřebitelském fóru, z. ú.

Spotřebitelské fórum je otevřená nezisková platforma pro komunikaci mezi občany, občanskými sdruženími, firmami a státem. Propojuje organizace a firmy působící na domácím trhu a hájí zájmy českých spotřebitelů zejména v oblastech, jako jsou maloobchod, sdílená ekonomika, e-commerce, realitní trh či finanční služby.

Cílem Spotřebitelského fóra je v dlouhodobém horizontu vytvářet a moderovat dialog spotřebitelských organizací s byznysem a veřejnou sférou, edukovat spotřebitele o kvalitě zboží a služeb, k posílení jejich kvalifikovaného rozhodování a k budování vzájemné důvěry mezi spotřebiteli, státem a podnikateli. Projekty a kampaně přispívající k informovanosti spotřebitelů fórum aktivně podporuje.

Více informací na: http://spotrebitelskeforum.cz