Rozhovor s Evou Vejšickou, podnikatelkou v oboru rekultivace krajiny

Ve svých pětadvaceti letech se stala jednatelkou společnosti ELRON CZ. Podniká s kompostovatelnými odpady. V roce 2010 uvedla do provozu první zařízení na využívání kompostovatelných odpadů. Vyrobený kompost je využíván k rekultivaci krajiny po hornické činnosti a oblastí poškozených lidskou činností. V roce 2015 dostala Cenu za výjimečný růst firmy, v soutěži Ocenění Českých Podnikatelek.

Něžná blondýnka, velké stroje a kompost? Jak to jde dohromady? Může to být pro vás jako ženu v tomto oboru výhodou? A navíc i jako pro jednatelku velké společnosti?

Myslím si, že to k sobě jde. Nedělá mi problém si vzít pracovní boty a jít do terénu nebo, když prší, nazout holínky. Ale je pravdou, že mě překvapilo, kolik bylo na Ocenění Českých Podnikatelek žen, které jsou ve vedoucích pozicích v mužském oboru. A jestli může být pro mě výhodou pozice ženy zrovna v tomto oboru? Jako žena občas mívám jiný pohled a způsob řešení dané věci či situace.

Řídíte firmu s neobvyklými, a přesto velmi důležitými činnostmi. Čím vším se vaše firma přesně zabývá? Působíte i na mezinárodních trzích?

Firma se zabývá především svozem a využíváním organických odpadů. Jsme schopni nabídnout kompletní sortiment od svozu až po zpracování odpadu. Po zpracování je výrobek použit k rekultivačním pracím po hornické činnosti a oblastí narušených a poškozených lidskou činností. Našimi zákazníky jsou městské i obecní úřady a podnikatelské subjekty. Naše firma také spolupracuje se zahraničními firmami v oblasti využívání odpadů a využívání nových technologií na zpracování odpadů.

Které oblasti se vám již podařilo zrekultivovat? Můžete uvést několik příkladů? Jaký to mělo dopad na krajinu?

Naše společnost ve spolupráci se společnostmi, které se zabývají hornickou činností, provedla a provádí rekultivaci pozemků po ukončení hornické činnosti v Plzeňském kraji. Krajina je postupně upravována tak, aby se pozemky narušené hornickou činností vrátily do přírodního stavu.

Jak taková rekultivace krajiny probíhá?

Naše společnost provádí biologickou rekultivaci. Ta má za úkol zpětně oživit postižené území. Tato rekultivace spočívá ve výrobě rekultivačních substrátů, které se vyrábějí z biodegradabilních odpadů. Výrobu těchto substrátů provádějí naše speciální stroje, které je dokážou vyrobit přesně dle požadavků rekultivačního projektu. Rekultivační substrát je materiál, který je hodně bohatý na živiny a používá se jako matečná zemina pro následující výsadbu různé zeleně. Tvoří vrchní vrstvu po provedení technických rekultivací a vymodelování nového terénu. Pro aplikaci substrátu je používána těžká technika, dozery, buldozery a tak dále.

Ve vedení firmy patříte mezi mladší management. V kolika letech jste se stala jednatelkou firmy? Jak se to stalo, že jste se v tak mladém věku stala jednatelkou firmy? Kde získáváte zkušenosti?

Jednatelkou firmy jsem se stala už ve svých 25 letech. Bylo mi nabídnuto převzít a provozovat zařízení na využívání kompostovatelných odpadů. Dříve jsem pracovala v jiné společnosti se stejným oborem. Byla jsem hodně mladá, ale s praxí a s lidmi okolo sebe jsem to nakonec „dala“. Od začátku si buduji okolo sebe tým lidí, na který se dá spolehnout. Práce mě naplňuje a pořád se mám co učit. Ráda naslouchám starším lidem, od kterých získávám zkušenosti, účastním se školení, čtu si tisk, navštěvuji různé provozy, ale největší zkušenost člověk získá praxí.

Vedení firmy, jako je ELRON CZ, vyžaduje i zodpovědnost nejen za chod firmy, za zaměstnance, ale i za nákup a provoz velkých strojů a zařízení v několikamilionových hodnotách. To vyžaduje také velkou odvahu a rozhodnost při řešení různých situací. Jak to řešíte, nastane-li nějaký velký problém?

Většina problémů je řešena vypracovanou firemní dokumentací a plánem možných havarijních situací. Tyto dokumenty jsou speciálně zpracovány pro řešení nenadálých situací, které mohou při naší činnosti vzniknout. Každý pracovník společnosti je speciálně proškolen na řešení těchto nenadálých situací. Financování nových zařízení je prováděno jednak z vlastních zdrojů, jednak efektivním využíváním dotací z evropských fondů.

Součástí vašeho pracovního šatníku jsou i holínky a montérky. Zároveň ale musíte občas vklouznout i do lodiček a byznys šatů. Musíte měnit nejen svůj styl oblékání, ale i jednání při obchodních záležitostech?

Ano, máte pravdu. Jak už jsem uvedla v úvodu rozhovoru, nedělá mi problém být oblečena v pracovním oděvu a obuvi nebo vklouznout do lodiček. Dle situace se dokážu rychle přizpůsobit. Často mívám jednání, kde musím být společensky oblečena, a pak následuje návštěva provozu, kde musím vklouznout do pracovní obuvi a oděvu.

Jaký je váš běžný pracovní den?

Dříve jsem byla v práci do pozdních večerních hodin a pracovala jsem i o víkendu. Dnes už vím, že práce není všechno. O víkendu se snažím především relaxovat a vyčistit si hlavu od práce.

Jak jste prožívala dětství? Hrála jste si spíše s panenkami, či byla klučičí typ?

Jelikož mám o rok a půl staršího bratra, tak jsem si hrála i s autíčky. Často k nám chodili bratrovi kamarádi, a když šli třeba hrát pozemní hokej, tak mě šoupli do brány.

Na podzim loňského roku jste se také vdala. Skloubit rodinu a vedení firmy vyžaduje spoustu úsilí a času. Podporuje vás váš manžel v podnikání?

To máte pravdu, že skloubit všechny tyto věci je obtížné, a do toho ještě působím jako trenérka a rozhodčí v moderní gymnastice. Trénuji holky ve věku 10 až 22 let, a to obnáší i účast s nimi na závodech o víkendech. Manžel mě v podnikání podporuje. Nedovedu si představit, kdyby to tak nebylo.

Radíte se také s manželem? Kdo je vaším poradcem v záležitostech vedení firmy?

Manžel pracuje v oboru automotive. Stále častěji zjišťujeme, že stejné problémy máme oba ve svém oboru, a můžeme si tak předat své zkušenosti. Ve firmě máme také poradce pro ekologii a spolupracuji s dalšími lidmi, na které se mohu kdykoli obrátit.

Máte svůj vzor v osobním i profesním životě?

Můj vzor v osobním životě byla babička, která nás bohužel už opustila. I když jí bylo 83 let, tak jsem se s ní mohla bavit o čemkoli. Stmelovala rodinu, byla s ní sranda. Musím poděkovat manželovi, který mě po celou dobu podporuje. V profesním životě nemám vzor. Chci být sama sebou.

Děkuji za rozhovor.