Životní pojištění má sjednáno mnoho z nás. Je to jeden z nejdůležitějších produktů finančního trhu, proto je velmi důležité mít správně nastavené parametry smlouvy. Jak na to? Při nastavování životního pojištění je důležité si uvědomit, jaká rizika na nás v našem každodenním životě číhají.

Jedná se o nebezpečí krátkodobá (pracovní neschopnost, nezbytné léčení úrazu nebo hospitalizace) a dlouhodobá (smrt, invalidita – I., II., III. stupeň, trvalé následky způsobené úrazem a závažná onemocnění). Pokud máte vytvořenou rozumnou finanční rezervu, nemusíte plně krýt rizika krátkodobá, ale spíše ta dlouhodobá. A především byste neměli zapomínat, že je kromě úrazu potřeba myslet také na onemocnění. Aktuálním trendem ve finančnictví je využití rizikového životního pojištění.

Než vůbec začnete uvažovat, jak vysoké limity pojistného krytí nastavit, je nezbytné si udělat bilanci příjmů rodiny, a to nejlépe na úrovni jednoho roku. Pokud tedy bereme průměrné příjmy čtyřčlenné domácnosti, můžeme dostat tato čísla: otec 35 tisíc korun a matka 25 tisíc hrubého – čistý měsíční příjem domácnosti je tedy zhruba 48 tisíc korun čistého. To znamená, že rodina vydělá ročně 576 tisíc korun čistého. 

Nezapomeňte ale na veškeré závazky, které rodina má. Z těch kratších to může být leasing na auto, z delších pak například hypotéka. Tyto závazky hrají zásadní roli při nastavování výše pojistného krytí.

To nejhorší, co se rodině může stát, je to, že přijde o jednoho ze svých členů. Výpadek financí tak může být zcela zásadní pro zbytek života. Právě toto je jedna z nejdůležitějších složek pojištění. Doporučuji proto svým klientům sjednat částku na minimálně pět ročních příjmů pojištěné osoby plus dorovnání všech závazků. Hlavní živitel domácnosti by tudíž měl být pojištěn minimálně na jeden, nebo ještě lépe na jeden a půl milionu korun pro případ smrti. U druhého z partnerů by pak výše pojištění měla být zhruba o třetinu nižší. Nezapomeňme ale k této částce přičíst výši všech závazků, aby vaše děti nemusely řešit dluhy. Částka by tedy v případě sjednané hypotéky na milion korun u obou živitelů měla poměrově odpovídat jejich příjmům. To znamená, že u hlavního živitele by činila 600 tisíc korun a u partnera 400 tisíc.

Invalidita ovlivní příjem rodiny, a to i ta prvního a druhého stupně. Nejhorší je ale případ invalidity třetího stupně, tedy situace, kdy vaše pracovní schopnost poklesne minimálně o 70 % a je vám přiznán invalidní důchod. Pro tento případ je potřeba počítat s celkovým výpadkem příjmů po zbytek života – například u pětatřicetiletého člověka by do důchodu zbývalo 30 let. Pro výpočet pojistné částky přitom uvažujeme v našem případě výpadek 13 500 korun měsíčně u otce a zhruba 5 tisíc korun měsíčně u matky. To vynásobíme počtem let a získáme okolo 4,8 milionu, respektive 1,8 milionu korun. Tyto částky ale samozřejmě nemusíte mít nastaveny po celou dobu trvání smlouvy, to by pojištění bylo příliš drahé.

Ideální je proto uzavřít smlouvu s lineárním snižováním pojistné částky, protože s přibývajícími lety budete k zajištění rodiny potřebovat méně prostředků. Poslední, co nesmíte při sjednání smlouvy opomenout, jsou podmínky a výluky pojištění. Ano, to je ten malými písmenky psaný dokument, který je přílohou smlouvy. Podmínky se totiž u jednotlivých pojišťoven značně liší, a to například u plnění v případě duševních a pohybových onemocnění. Dobrý poradce by vás vždy měl upozornit na podmínky a výluky dané smlouvy a navrhnout optimální řešení šité na míru právě vám.

Oldřich Beránek, zemský ředitel OVB Allfinanz

 

Oldřich Beránek o sobě

V únoru to bude již 33 let, kdy jsem se narodil v severočeském městě Louny, kde jsem také následně strávil celé své dospívání. Během něj mi byl (a stále je) velkým vzorem můj otec pro svůj jedinečný přístup k věcem, svou vůli a pracovitost. Město jsem opustil až po maturitě kvůli studiu, kdy jsem se vydal do Plzně studovat Západočeskou univerzitu, obor ekonomika a elektrotechnika, kterou jsem následně zakončil s titulem inženýr.

A protože mi ekonomická témata byla blízká, již ve druhém ročníku jsem se vrhnul na podnikání, které je mou životní náplní již téměř 12 let.

Kromě práce, která mě zcela naplňuje, se snažím hodně času věnovat také své rodině – se svou budoucí manželkou Evou vychováváme ročního syna Williama.

A ať už doma nebo v kině, rádi se společně podíváme na kvalitní thriller. Mám rád ten typ filmů, u kterého se člověk musí zamyslet a není vše prvoplánově jasné hned na začátku. V četbě naopak preferuji knihy o úspěchu, motivaci a osobním růstu, které mi pomáhají v práci. Také si rád chodím dát do těla ve fitness centru a když zbyde čas, s partou kamarádů si chodíme zahrát malý fotbal. A když si chci pořádně odpočinout? Jedině v teple u moře, mými oblíbenými destinacemi jsou Dubaj, potažmo celá Asie a jižní státy USA.