Koncem listopadu měla Česká republika smluvně zajištěno bez čtyř desetin šestačtyřicet procent evropských dotací, které má k dispozici v rámci programového období 2014 až 2020. V nominální hodnotě se jedná o smluvně zajištěnou částku v hodnotě přes čtvrt miliardy korun. Tyto finance ještě příjemce nemusí fyzicky mít, ale má doklad garantující, že je dostane. České tiskové kanceláři to sdělil Vilém Frček, mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj, jež nese za evropské dotace zodpovědnost.

Ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo počátkem letošního roku cíl, podle něhož měla mít Česká republika ke konci roku smluvně zajištěno 40 procent z celkově přidělených dotací. Cíl se podařilo splnit již koncem září. Plán však podle názoru některých opozičních politiků nebyl moc ambiciózní. Ministerstvo navíc kritizují za přílišnou složitost v čerpání dotací.

Požadovaných čtyřicet procent dokázalo splnit sedm z deseti operačních programů. Nejlépe si v tomto ohledu vede program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí, který má smluvně zajištěno takřka 72 procent z přidělených 55 miliard korun. Naopak nejhůře je na tom Operační program Praha – pól růstu, za nějž odpovídá pražský magistrát, kterému se doposud podařilo čerpat jen 28 procent z 5,2 miliardy korun.

Pro Českou republiku bude stěžejní konec roku 2018, kdy Evropská komise vyhodnotí programy jednotlivých zemí na základě plnění závazků vůči strategii Evropa 2020. V případě neplnění může Česko přijít až o šest procent z celkově přidělené částky na programové období, což činí 36,5 miliardy korun z 612 miliard korun, které má Česká republika k dispozici. Objem smluvně zajištěných 575,5 miliardy korun MMR hodnotí vůči celkové sumě bez šestiprocentní rezervy.

V předchozím programovém období (2007–2013) mohla Česká republika čerpat asi 700 miliard korun dotací z Evropské unie. Z této sumy se nepodařilo vyčerpat zhruba čtyři procenta.