Průměrná mzda v České republice ve třetím kvartálu meziročně vzrostla bez dvou desetin o sedm procent. Během třetího čtvrtletí si tak Češi průměrně přišli na dvacet 29 050 korun a pobírali v průměru o více než osmnáct set korun vyšší hrubou mzdu než vloni. Po zohlednění růstu inflace se měsíční výdělek zvýšil o 4,2 procenta. Nejvyšší průměrnou mzdu nadále pobírají lidé v Praze, nejnižší naopak v Karlovarském kraji. Údaje zveřejnil Český statistický úřad.

Ačkoli byl růst mezd ve třetím čtvrtletí letošního roku nižší, než predikovali analytici, průměrně si Češi vydělali o 1 840 korun hrubého více než ve stejném období minulého roku. Většina analytiků však předpokládala nárůst průměrné mzdy o více než sedm procent, zatímco ve skutečnosti mzdy rostly tempem 6,8 procenta. Růst mezd je podle ekonomů zapříčiněn zejména dobrým vývojem ekonomiky a nedostatkem pracovníků, který vytváří tlak na zaměstnavatele. Průměrná mzda v České republice nepřetržitě roste téměř tři roky, od začátku roku 2014. Obecně však platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Střední hodnota mezd, tzv. medián, ve třetím kvartálu meziročně vzrostla o 7,1 procenta na 25 181 korun, když u mužů dosahovala 27 486 korun a u žen 22 584 korun. Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance ve středu hodnot mezd, tudíž polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina vyšší než hodnota mediánu.

Nejvíce se ve třetím čtvrtletí zvýšily mzdy v ubytování, stravování a pohostinství, když se zvedly o více než desetinu. Navzdory tomu však průměrné výdělky v této oblasti zůstávají nadále nejnižší a v průměru se drží pod 17 400 korunami. Takřka desetiprocentní byl meziroční růst v oboru zdravotní a sociální péče. Na druhé straně nejpomaleji rostly mzdy v peněžnictví a pojišťovnictví, kde se zvyšovaly zhruba tříprocentním tempem, a také v oblasti informačních a komunikačních technologií. V rámci těchto oborů se však průměrná mzda pohybuje kolem 50 tisíc korun.

Ve srovnání regionů si lidé nadále vydělají v průměru nejvíce v Praze, a to i navzdory nejnižšímu nárůstu mezd, co se jednotlivých krajů týká. V české metropoli se mzda zvýšila o 4,8 procenta na 36 312 korun. Nejvýznamněji mzdy rostly opět v Karlovarském kraji, kde si lidé vydělali meziročně o 8,6 procenta více. I přesto je karlovarský průměrný výdělek ve výši 25 371 korun opakovaně v porovnání s ostatními kraji nejnižší. Pod 26 tisíc korun hrubého v průměru vydělávají ještě zaměstnanci ve Zlínském kraji.