Nejlepší platební morálku mezi firmami v České republice mají malé podniky do pěti zaměstnanců. V rámci takzvaných mikro firem hradí faktury v termínu splatnosti takřka šestačtyřicet procent z nich. Naopak s rostoucí velikostí společností procento subjektů splácejících své závazky včas klesá. U těch největších firem platí faktury včas jen něco přes šestatřicet procent subjektů. Data zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Mezi takzvanými mikro podniky splácí své závazky včas 45,5 procenta subjektů, mezi malými firmami v 43,2 procenta, u středních firem 38,6 procenta a velkých 36,3 procenta. Jedním z důvodů včasnějšího splácení mikro a malých firem je, že nejmenší a malé firmy působí zpravidla regionálně, a jsou tak nezřídka k včasné splatnosti nuceny vzhledem k blízkým vztahům se svými dodavateli. Velké firmy se naopak podle Bisnode skrývají za anonymitu komunikace velké korporace bez osobních vztahů.

Z analýzy je rovněž zřejmé, že problémové platby přes 30 dnů po splatnosti se týkají ve stejném poměru všech firem napříč ekonomikou a na velikosti závislé nejsou, jak sdělila analytička Bisnode Petra Štěpánová. Podle ní si také velké firmy placením faktur mírně po splatnosti prostřednictvím své ekonomické síly vylepšují cash flow na úkor menších firem. „Ty tak těmto velkým firmám prakticky prostřednictvím pozdějších úhrad a delších termínů splatnosti poskytují provozní financování.“

Mezinárodní průzkum inkasní agentury EOS KSI poukázal na to, že celkem pětina plateb za zboží a služby v České republice není provedena včas. Dlužníci z řad podniků a spotřebitelů splácejí své faktury v průměru 15 dní po datu splatnosti. Podle průzkumu dosahují pohledávky po splatnosti v České republice 17 procent z celkového objemu. Další tři procenta jsou pak nevymahatelná.

Platební morálka tuzemských podniků podle velikosti v roce 2016 (v procentech):

Firmy

Mikro

Malé

Střední

Velké

Včas

45,5

43,2

38,6

36,3

Do 30 dnů

48,2

50,1

55,7

57,0

30–60 dnů

4,4

4,6

4,0

4,2

60–90 dnů

1,2

1,3

1,0

1,6

90–120 dnů

0,4

0,5

0,4

0,6

Přes 120 dnů

0,3

0,3

0,3

0,3

Zdroj: Bisnode