O sto dvacet sedm milionů korun by se měl v příštím roce navýšit rozpočet Nejvyššího kontrolního úřadu. V příštím roce by tak úřad měl disponovat téměř šesti sty padesáti miliony korun. Drtivá většina z navrhovaného navýšení by měla jít na přípravu stavby nového sídla úřadu. Sněmovní kontrolní výbor ve čtvrtek doporučil návrh rozpočtu úřadu schválit. Rozpočet úřadu by se měl později navýšit ještě o jednatřicet milionů z důvodu růstu platových tarifů ve státní správě.

Nejvyšší kontrolní úřad by měl příští rok disponovat rozpočtem ve výši 646 milionů korun, což znamená, že ve srovnání s letošním rokem by mu mělo být do rozpočtu alokováno o 127 milionů korun více. Částka v hodnotě 121 milionů je přitom určena na přípravu stavby nového sídla, jelikož úřad doposud sídlí v pronajatých prostorách. Návrh rozpočtu Nejvyššího kontrolního úřadu byl schválen rozpočtovým výborem v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech už na jaře a vláda ho zapracovala do návrhu kompletního státního rozpočtu České republiky.

Nejvyšší částka z rozpočtu je určena na platy zaměstnanců, kterých je nyní v úřadu 461, a celkově je pro ně podle návrhu na příští rok alokováno 262 milionů korun. Podle vrchního ředitele správní sekce Radka Hauberta je takřka neřešitelným problémem shánění některých profesí, jako jsou auditoři nebo IT odborníci.

Se 134 miliony korun počítá návrh rozpočtu úřadu na investice. V reakci na dotazy členů výboru Radek Haubert uvedl, že na projektové práce na nové budově se počítá s nejvýše 35 miliony korun, další finance už budou určeny na zahájení stavby. Nová budova by podle Hauberta měla vyjít na méně než tři čtvrtě miliardy korun.

Rozpočet úřadu se pravděpodobně ještě zvýší o dalších 31 milionů korun, a to z důvodu navýšení platových tarifů ve státní správě, o nichž vláda rozhodla v září. Tato změna se týká ještě dalších pěti rozpočtových kapitol, včetně parlamentních, a uskuteční se pravděpodobně formou pozměňovacího návrhu ke státnímu rozpočtu, který bude předložen ve druhém čtení.