Společnost Comsense analytics začátkem prosince zveřejnila výsledky třetího ročníku analýzy kreditní kvality českých bank a ocenila ty nejlepší z nich. Nejvyšší možné ocenění GOLD získaly Česká spořitelna, Komerční banka a Moneta Money Bank. Hodnocení bank vychází z rozsáhlé analýzy finančních výkazů a výročních zpráv českých bank a jejich porovnání s více než třinácti sty zahraničními bankami.

Analýza v rámci projektu Důvěryhodná banka nehodnotí kvalitu služeb, ale soustředí se pouze na schopnosti banky dostát svým finančním závazkům. Autorem analýzy je společnost specializující se na kreditní analýzy Comsense analytics. Analytický projekt na základě předem stanovených transparentních kritérií oceňuje banky, které splní podmínky ocenění, třemi možnými oceněními: GOLD, SILVER a BRONZE.

Na nejvyšší možné ocenění GOLD v letošním roce dosáhly Česká spořitelna a Komerční banka, a zopakovaly tak svůj loňský úspěch. V letošním roce je ještě doplnila Moneta Money Bank. ČSOB, jež loni GOLD rovněž získala, letos nejvyšší ocenění neobhájila a společně s UniCredit Bank byla ohodnocena jako SILVER. Třetí nejvyšší ocenění, BRONZE, obdržela již potřetí Raiffeisenbank a letos poprvé se k ní přidala ještě J&T Banka.

Comsense Důvěryhodná banka je analytický projekt, ve kterém jsou hodnoceny všechny banky sídlící v České republice. Cílem projektu je poskytnout názor na kreditní kvalitu finančních institucí působících v tuzemsku. Hodnocení vychází z rozsáhlé analýzy finančních výkazů a výročních zpráv těchto bank a srovnání hodnot v rámci mezinárodních měřítek pro bankovnictví.