Velmi častou chybou klientů je mylná domněnka, že uzavřením jednoho typu pojištění odpovědnosti, lidově tzv. „pojistky na blbost“, jsou kryti na všechna rizika s názvem produktu související. Rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti z výkonu povolání a v běžném občanském životě je však značný. 

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Jak již naznačuje výše uvedené rozdělení a název pojistného produktu, vztahuje se pouze k zaměstnání či výkonu povolání právnických osob a podnikatelů. Jelikož v ČR pracuje cca čtyřikrát více lidí v zaměstnaneckém poměru než jako OSVČ, tento příspěvek se nyní zaměří na detaily právě tohoto typu pojištění odpovědnosti.

V Česku je zaměstnanec svému zaměstnavateli odpovědný do výše 4,5násobku svého hrubého příjmu. Má-li tedy klient např. příjem 20 tisíc korun hrubého a pojišťovna vykazuje možnosti limitů 80 tisíc a 100 tisíc korun, obecně se doporučuje vybrat vyšší z nich, jelikož 20 000 × 4,5 = 90 000, a je třeba, aby volba kopírovala nejvyšší možné pojistné plnění. Znamená to tedy, že pokud zaměstnanec při výkonu svého povolání způsobí škodu i v řádech milionů korun, není hmotně odpovědný za více než již zmíněný 4,5násobek své hrubé mzdy a zbytek úhrady leží na zaměstnavateli. Jako nejvyšší nebezpečí v tomto bodě nevnímá autor článku neuzavření příslušného produktu, jelikož takoví klienti si rizika spojená se škodou v zaměstnání mnohdy uvědomují a rozhodnutí o pojištění je pak pouze na nich, ale nesprávné nastavení limitu – zejména trojnásobku (viz tzv. odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody), jelikož takový zaměstnanec má fiktivní pocit, že je na škody korektně kryt.

Jak vyplývá z výše uvedeného, základní limit je z hlediska konstrukce pojištění odpovědnosti z výkonu povolání podstatný, avšak často nedostatečný. Mezi další možnosti připojištění v rámci pojištění odpovědnosti zaměstnance patří ztráta svěřených předmětů, pojištění pokut a sankcí, ale také poptávané připojištění na škody způsobené zaměstnavateli provozem vozidel. Zde se nachází tzv. sublimit, který se pohybuje v řádech desítek tisíc korun a je primárně určen na krytí spoluúčasti z havarijního pojištění zaměstnavatele, které má v případě pojistné události při vyřizování pojistného plnění přednost.

Pojištění odpovědnosti občanů

Při sjednání tohoto typu pojištění chráníme celou rodinu pro případ újmy na zdraví či majetku nebo pro případ finanční škody. Jedna pojistná smlouva se totiž dle pojistných podmínek vztahuje na druha/družku/manžela/manželku/registrované partnery ve společné domácnosti a děti do určitého věku (až 26 let). Některé pojišťovny zde mají zahrnuty i domácí mazlíčky, jiné toto krytí nabízejí jako připojištění. Příkladem pojistné události je také škoda způsobená při činnostech spojených s provozováním sportu na rekreační úrovni, mezi často žádané patří lyžování, kde může újma na zdraví poškozeného dosahovat skutečně vysokých hodnot. Uvažují se totiž souvislosti s léčením, ušlým ziskem v povolání apod.

Důležitým aspektem je určení výše limitů krytí, a zejména zde platí, že úspora na pojistném se ne vždy musí vyplatit. Nastavení pojistných částek v řádu milionů korun rodinný rozpočet zatíží několika stovkami korun ročně.

Pozor na výluky, územní rozsah a spoluúčast!

Obecně platí, že při uzavírání jakéhokoli finančního produktu je nutné znát jeho podmínky, nejinak je tomu i v případě pojištění odpovědnosti. Mezi základní výluky patří úmyslné způsobení škody a její způsobení pod vlivem alkoholu. Je také nutné dbát na detaily rodinných vztahů, poněvadž v případech újmy třetí osoby – rodinného příslušníka – může pojistitel odmítnout vyplatit pojistné plnění. Rizika, která mohou nastat s určitou pravděpodobností, jsou v rodinném kruhu vyšší – proto škoda způsobená např. vlastnímu bratrovi, který přijel na návštěvu, nemusí být pojištěním kryta.

Lze se setkat s pojištěními, jejichž územní rozsah je ČR, Evropa, ale i celý svět. Tento parametr má přirozeně vliv na cenu, stejně jako výše spoluúčasti – zde platí: čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné.

I u pojištění odpovědnosti zkrátka platí, že si člověk musí nechat dostatek času pro individuální nastavení, a jelikož je celý finanční trh velmi rozmanitý, je doporučeno využít rad odborníků.

Jan Vrabec, oblastní vedoucí OVB Allfinanz

Jan Vrabec o sobě

Původem pocházím ze Železného Brodu v Libereckém kraji. Také jsem zde absolvoval Technickou univerzitu v Liberci v oboru podniková ekonomika. Aby toho studia nebylo málo, studuji v současné době také Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Celkově mě hodně baví se vzdělávat a pracovat sám na sobě, o čemž svědčí i to, že hovořím třemi světovými jazyky. Své znalosti a vědomosti také rád předávám dál, školím finanční gramotnost v rámci evropských projektů pro podporu vzdělávání. Jsem ale také vděčným sportovním fanouškem, jako divák fandím sportu obecně. Jako aktivní sportovec se ve volném čase věnuji hraní stolního tenisu na krajské úrovni. K tomuto sportu mám ale vztah přece jen o něco hlubší, jelikož působím také jako mezinárodní rozhodčí. Rád cestuji, asi nejhezčí místo, které jsem doposud navštívil, je Bangkok a v budoucnu bych se chtěl podívat například do USA, Číny a Austrálie. A když chci klidnější večer? To se podívám na nějaký kvalitní film či seriál a také se rád pobavím u deskových her v okruhu rodiny a přátel.