Plně autonomní, samořiditelné automobily by podle nejoptimističtějšího scénáře mohly na českých vozovkách převažovat již za dvě dekády. Reálně však záleží na tom, zda vývoj poloautonomních vozidel bude prioritou automobilek, jejich klientů i veřejného sektoru. Vyplývá to z analýzy České asociace pojišťoven. Plně autonomní vozidla se orientují pomocí počítačových systémů detekujících okolí automobilu a určujících jeho trasu. K provozu tedy nepotřebují řidiče.

Nejrychlejší a nejambicióznější scénář vývoje počítá s rychlým pronikáním vozidel se sofistikovanými asistenčními systémy na české silnice. Podle analytika asociace Petra Jedličky by se poloautonomní vozidla začala dostávat na silnice ještě před rokem 2020 v jednotkách procent. „Kolem roku 2026 by dosáhla přibližně čtvrtinového zastoupení. Koncem 20. let navíc nabudou plně autonomní vozidla přibližně desetinového zastoupení a následně bude jejich podíl dále narůstat až k většinovému kolem roku 2037.“

Takový scénář se může uskutečnit, jen když zdokonalování vývoje poloautonomních vozidel bude prioritou automobilek, jejich zákazníků i veřejného sektoru. Podmínkou rovněž je, aby všechny zúčastněné strany byly ochotny do této oblasti významně investovat, a zároveň nedojde k razantnímu zdržování vývoje z důvodu formálních procedur. Při naplnění tohoto scénáře může frekvence škod kolem roku 2020 zaznamenat pokles na tři procenta a v roce 2025 na 2,5 procenta. Další významné snížení pod jedno procento by podle analytika asociace Lukáše Housky mohlo proběhnout počátkem 30. let.

Střední scénář předpokládá v prvopočátku rapidnější vzestup vozidel s vyspělými asistenčními systémy a na konci 20. let minimalizaci počtu klasických vozidel bez asistencí. Scénář prognózuje rychlejší zavádění poloautonomních vozů a jejich více než poloviční zastoupení ve vozových parcích na konci 30. let. Plné nahrazení poloautonomních vozidel plně autonomními očekává během 40. let. Za těchto vyhlídek se očekává snížení škodní frekvence pod tři procenta po roce 2025 a pod jedno procento do konce 30. let.

Nejpomalejší scénář vývoje kalkuluje s pomalým nárůstem zastoupení technologicky vyspělých vozidel s asistenčními systémy, jejichž zastoupení v současném portfoliu je do deseti procent. V roce 2022 by se jejich podíl měl zdvojnásobit a do roku 2027 by podle Jedličky měl dosáhnout 50 procent. Při naplnění těchto hypotéz se dá zásadnější redukce škod očekávat až v průběhu 40. let tohoto století.