Podle českých firem je největším rizikem pro jejich podnikání nedostatek pracovních sil. Za další nebezpečí podniky pokládají růst administrativní zátěže nebo podvodné chování zaměstnance. Uvědomují si rovněž hrozbu kybernetických útoků. Vychází to z průzkumu řízení podnikatelských rizik 2017, kterého se zúčastnily dva tisíce firem z různých odvětví. Průzkum nechala letos poprvé samostatně v České republice zpracovat poradenská firma Aon a podílela se na něm výzkumná agentura SC&C.

Vnímání rizik českých firem a firem ze zahraničí se významně liší. Ze srovnání výsledků studie provedené na českém trhu a globální studie řízení rizik například vyplývá, že riziku poškození dobrého jména české podniky přikládají důležitost až jako desátému v pořadí. V globální studii přitom toto riziko dominuje. Z pohledu tuzemských firem jsou závažnějšími například rizika plynoucí z růstu administrativní zátěže, podvodného jednání zaměstnanců nebo výkyvů směnných kurzů.

Naopak obdobně české podniky vnímají riziko kybernetického útoku, které považuje za nejaktuálnější hrozbu vůbec více než polovina společností. Nicméně bezmála stejné procento firem také přiznalo, že formální hodnocení kybernetických hrozeb neprovedly, nebo o tom oslovený manažer neví.

Kromě rizik vyplývajících z aktuální situace na trhu práce přikládají české firmy významnou roli také legislativním změnám. Při odhadu důležitosti těchto rizik v roce 2020 ale vyplývá, že větší obavy mají respondenti ze zpomalení hospodářského růstu a nestability na komoditních trzích. Deset nejvýznamnějších rizik v horizontu tří let uzavírá růst konkurence.

Aktuálně největší finanční dopady si respondenti z řad tuzemských manažerů spojují s nedostatkem pracovních sil, rizikem kolísání cen komodit, administrativní zátěží nebo s výkyvy směnných kurzů. Těmto výkyvům přikládá pozornost prostřednictvím různých opatření 80 % respondentů. Připravenost českých podniků čelit nejrůznějším rizikům je ale poměrně nízká, když pouze 10 % firem disponuje samostatným oddělením řízení rizik.

V žebříčku největších rizik v rámci výhledu pro rok 2020 první místo rovněž obsadil nedostatek pracovních sil. Další rizika v pořadí se však, dle očekávání respondentů, od současnosti liší. Riziko očekávají v budoucnosti zejména ve zpomalení růstu ekonomiky nebo v kybernetické kriminalitě.