V České republice v listopadu přibylo nejméně nespolehlivých plátců DPH za poslední dva roky. Těch je momentálně evidováno necelých deset a půl tisíce, přičemž v listopadu se celkový počet zvýšil o padesát. Důvodem nízkého přírůstku nespolehlivých subjektů v registru je i značný nárůst společností, které byly sice z registru vymazány, současně se z nich ale staly nespolehlivé osoby. Informovala o tom společnost Bisnode.

V současnosti je v registru nespolehlivých plátců DPH evidováno 10 448 subjektů. Od července letošního roku pak byl zaveden také institut nespolehlivé osoby, a to z důvodu zamezení snahám některých podnikatelů a obchodních společností zbavit se označení nespolehlivého plátce DPH. Téměř všechny nespolehlivé osoby evidované v databázi Bisnode byly dříve na seznamu nespolehlivých plátců DPH.

„Ke konci listopadu jsme v databázích Bisnode evidovali 387 nespolehlivých osob, z nichž 95 procent bylo v minulosti na seznamu nespolehlivých plátců DPH. Pokud by u těchto subjektů nedošlo ke zrušení registrace k platbě DPH, v ČR by aktuálně podnikalo 10 830 firem a živnostníků s nálepkou nespolehlivého subjektu,“ uvedla analytička společnosti Bisnode Petra Štěpánová.

„Od 1. července na základě zákona o dani z přidané hodnoty vznikl institut takzvané nespolehlivé osoby, kterou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba,“ uvedla Štěpánová. Podle ní jde buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň ve výši alespoň 500 tisíc korun, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která je nekontaktní nebo opakovaně neplní lhůty pro povinná podání.