Z nejnovějšího globálního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad vyplynulo, že v uplynulém půlroce změnilo práci 15 procent Čechů. Nejčastěji šlo o zaměstnance z oblasti zemědělství a lesnictví a v sektoru služeb z oborů hotelnictví a stravování. Zhruba pětina Čechů si hledá práci s nástupem po Novém roce.

Z průzkumu realizovaného na přelomu října a listopadu vyplynulo, že se stávajícím zaměstnavatelem je spokojeno 67 procent českých zaměstnanců, 22 procent je spokojeno velmi. Nespokojenost vyjádřilo pouze šest procent respondentů, velmi nespokojených je jen něco přes tři procenta zaměstnanců. „Současná vysoká spokojenost zaměstnanců se zaměstnavateli souvisí s extrémně nízkou mírou nezaměstnanosti a nedostatkem kvalitních pracovníků, která vede zaměstnavatele ke zvyšování platů, rozšiřování zaměstnaneckých benefitů, podpoře jejich rozvoje a důrazu na dobré pracovní prostředí,“ komentuje Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad, a dodává: „Kvalifikovaným zaměstnancům tak roste sebevědomí a chuť rozhlížet se po nových příležitostech.“

Míra spokojenosti zaměstnanců s jejich zaměstnavateli přitom roste se stupněm dosaženého vzdělání respondentů a je tradičně vyšší u žen (73 procent) než u mužů (61 procent). Pokud jde o obory, je nejvíce nespokojených zaměstnanců v oblasti výroby chemických produktů (40 procent), v potravinářské výrobě (17 procent) a v dopravě (16 procent). Na zcela opačné straně žebříčku míry spokojenosti jsou zaměstnanci z oboru IT služeb, kteří v průzkumu vyjádřili v 94 procentech případů spokojenost se stávajícím zaměstnavatelem.

Kdo změnil zaměstnavatele a proč?

Během posledních šesti měsíců vyměnilo zaměstnavatele téměř 15 procent lidí. Míra fluktuace byla tradičně o něco vyšší u mužů (16 procent) než u žen (14 procent). Nejčastěji (34 procent) měnila práci nejmladší kategorie zaměstnanců ve věku 18 až 24 let a téměř čtvrtina ve věkové kategorii 25–34 let. S rostoucím věkem míra fluktuace zaměstnanců klesá. Nejčastějším důvodem k odchodu bylo získání lepších podmínek, nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem a osobní touha po změně práce. Pokud jde o obory, tak k největší fluktuaci zaměstnanců a změnám zaměstnavatele došlo v zemědělství a lesnictví, v sektoru služeb v oblasti hotelnictví a stravování a v oblasti obchodu a distribuce.

Kdo hledá novou práci?

„Poslední čtvrtletí roku je tradičně obdobím, kdy lidé aktivněji zvažují změnu zaměstnání. Aktuálně novou práci hledá sedm procent dotazovaných, dalších 12 procent po nových pracovních nabídkách a příležitostech spíše pokukuje, což je trendem posledních dvou let, kdy začala velmi stoupat poptávka po pracovnících,“ uvedla Alžběta Honsová. Nové zaměstnání v současné době hledají zejména lidé z oblasti výroby chemických produktů (60 procent), z oboru hotelnictví a stravování (36 procent), výroby potravin (33 procent) a zemědělství a lesnictví (30 procent). Největší poptávka po pracovnících panuje stále v oborech IT, engineering a finance. Velmi vyhledávaní jsou lidé s IT nebo finančním backgroundem a znalostí dvou světových jazyků. Chybí ale i kvalifikovaní lidé ve výrobě a ve velkém i nekvalifikovaní pracovníci v sektoru logistiky a automotive.