Český státní dluh v minulém roce narostl o dalších více než jedenáct miliard korun. Celkem přesáhl jeden bilion a šest set miliard korun. Informovali o tom na tiskové konferenci zástupci Ministerstva financí. V posledních letech je nicméně státní dluh stabilizován, když jeho podíl k hrubému domácímu produktu České republiky klesá. Zhruba patnáct procent státního dluhu navíc disponuje nulovým nebo záporným úrokem.

Tuzemský státní dluh se v roce 2017 zvýšil o 11,3 miliardy korun a v souhrnu činil 1,62 bilionu korun. Každý Čech je tak čistě teoreticky zatížen dluhem v hodnotě 153 tisíc korun. V několika posledních letech je nicméně státní dluh České republiky stabilizován vůči tuzemskému HDP. V minulém roce se podíl státního dluhu na HDP meziročně snížil o jeden a půl procentního bodu, když klesl z předloňských 33,8 procenta na 32,3 procenta. „Klíčové je, že státní dluh je od roku 2014 stabilizován a klesá v relativním vyjádření k hrubému domácímu produktu,“ sdělil na tiskové konferenci náměstek ministryně financí Petr Pavelek.

Ministerstvo financí rovněž upozornilo, že přibližně 15 procent dluhu v nominální částce 247,6 miliardy korun je zatíženo nulovým, nebo dokonce záporným výnosem. Podle Petra Pavelka je to o tři procentní body více než loni. „Stále se loni po většinu roku dařilo emitovat dluhopisy se záporným výnosem, přestože Česká národní banka ukončila intervence již v dubnu,“ dodal.

Během roku Ministerstvo financí těžilo z příznivých tržních podmínek a prodávalo investorům krátkodobé státní dluhopisy někdy i se záporným úrokem. Ti tak prakticky za půjčování peněz státu navíc ještě platili. Podle informací ministerstva v minulém roce také klesly čisté výdaje na správu státního dluhu oproti předloňským 40,7 miliardy korun na 39,8 miliardy korun.

Státní dluh České republiky je tvořen dluhy vlády a vzniká zejména kumulací schodků státního rozpočtu, přičemž jeho financování pokrývají pokladní poukázky, státní dluhopisy, přímé půjčky nebo půjčky od Evropské investiční banky.

 

Vývoj státního dluhu
Rok Státní dluh (mld. Kč)
1993 158,8
1994 157,3
1995 154,4
1996 155,2
1997 173,1
1998 194,7
1999 228,4
2000 289,3
2001 345,0
2002 395,9
2003 493,2
2004 592,9
2005 691,2
2006 802,5
2007 892,3
2008 999,5
2009 1 178,2
2010 1 344,1
2011 1 499,4
2012 1 667,6
2013 1 683,3
2014 1 663,7
2015 1 673,0
2016 1 613,4
2017 1 624,7

Zdroj: Ministerstvo financí