V minulém roce klesl počet Čechů žijících pod hranicí příjmové chudoby a materiálního nedostatku. V příjmové chudobě loni žil bez třiceti tisíc jeden milion obyvatel České republiky. Ve srovnání s předchozím rokem to bylo o padesát tisíc lidí méně. Osob s materiálním nedostatkem ubylo o sto deset tisíc a celkem jich bylo tři sta devadesát tisíc. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu životních podmínek za loňský rok provedeného Českým statistickým úřadem.

Statistici u chudoby a sociálního vyloučení zkoumají tři kategorie: příjmovou chudobu, materiální deprivaci a také práci. Aby byl člověk hodnocen jako osoba v příjmové chudobě, nesmí dosahovat 60 procent mediánu příjmu. ČSÚ zatím nezveřejnil částku platnou za rok 2017, každopádně o rok dříve dosahovala výše 10 691 korun na osobu. V loňském roce nicméně došlo k růstu platů, a tudíž by se měla ve srovnání s rokem 2016 zvýšit i hranice chudoby.

Podle předběžných údajů ČSÚ podíl osob ohrožených příjmovou chudobou loni činil 9,2 procenta. Ve srovnání s předloňským rokem šlo o zlepšení ve výši pěti procentních bodů. V přepočtu předloni příjmová chudoba hrozila asi 1,02 milionu obyvatel České republiky, v minulém se jednalo o zhruba 970 tisíc.

Co se týká takzvané materiální deprivace (nedostatku), jde o situaci, kdy si lidé nemohou dovolit minimálně čtyři z devíti položek, mezi které patří mimořádný desetitisícový výdaj či pravidelné úhrady nájmu a splátek, případně koupi telefonu, pračky, televize či auta, nemohou jednou ročně vyrazit na týdenní dovolenou nebo si dát obden maso.

„Předběžný odhad počtu osob žijících v materiálně deprivovaných domácnostech výrazně poklesl, meziročně o více než 110 tisíc osob,“ uvedla mluvčí ČSÚ Petra Báčová, podle které se míra materiální deprivace v roce 2017 snížila oproti předchozímu roku o 1,1 procentního bodu na 3,7 procenta.

Celková míra ohrožení příjmovou chudobou a sociálním vyloučením loni meziročně klesla o jeden procentní bod na 12,3 procenta. V přepočtu tak bylo loni v tomto ohledu postiženo asi 1,3 milionu lidí a o rok dříve asi 1,4 milionu. Simona Měřinská z odboru šetření v domácnostech ČSÚ uvedla, že se Česká republika stále řadí mezi evropské země s nejnižší úrovní tohoto ukazatele (příjmové chudoby a sociálního vyloučení).

Statistici šetří tuzemskou situaci každoročně. Se sběrem údajů za letošní rok začnou ve více než 11 tisících rodinách 3. února a skončí 27. května. K dispozici mají srovnatelná data z 34 evropských zemí. Konečné výsledky za rok 2017 bude mít ČSÚ v dubnu.