Rozhovor s Romanem Kufou, zakladatelem a spolumajitelem kliniky plastické chirurgie Perfect Clinic

Původně chtěl být architektem. Nakonec se stal plastickým chirurgem. Absolvoval dlouhodobou stáž ve Velké Británii a Austrálii a pracoval jako plastický chirurg v Německu. Jak jde dohromady architektura, plastická chirurgie, podnikání a sport? A jak vidí nové trendy a vývoj ve svém oboru?

Původně jste se chtěl stát architektem. Na studiích v Cambridge jste se rozhodl pro plastickou chirurgii. Co vás přesvědčilo? Má podle vás něco společného plastická chirurgie a architektura?

Architektura mě lákala už během studia medicíny, koketoval jsem s myšlenkou na ni, ale medicínu jsem nakonec dostudoval. Nebyl jsem ale rozhodně nikterak vyprofilován, a teprve v Anglii, kam jsem původně odjel kvůli studiu angličtiny, jsem se pevně rozhodl. Měl jsem tam totiž možnost asistovat u operací na klinice plastické chirurgie, a to byl ten impulz, proč jsem s jistotou zvolil tento obor. Plastika mě přesvědčila tím, že je kreativní, stejně jako architektura. U obojího potřebujete mít představivost. Každá operace je v jistém smyslu jedinečná a estetické cítění chirurga se promítne nakonec do výsledku celé operace.

Jak se mění trendy v oblasti plastické chirurgie ve srovnání s minulostí? Jak jsme na tom v Česku v porovnání se světem?

Všechno kolem nás se vyvíjí směrem dopředu, stejně tak i plastická chirurgie. Velký význam pro medicínu měl vznik mikrochirurgie. Díky této technice operování bylo možné replantovat amputované části těla, přenášet části tkání, a dnes se transplantuje dokonce celý obličej. V estetické plastické chirurgii postupuje vývoj hlavně v oblasti implantátů, a to nejen prsních, ale i obličejových, které jsou čím dál přirozenější a trvalejší. Trendem je dlouhodobé udržení mladistvého vzhledu obličeje. Proto pozorujeme velký nárůst zájmu i v případě miniinvazivních zákroků, jako jsou injekční aplikace výplní a botulotoxinu do tváře. Pointa těchto zákroků tkví v tom, že se člověk může zapojit do společenského života téměř okamžitě po výkonu nebo jen během několika málo dní, což je při dnešním způsobu života orientovaném na výkon velmi žádoucí.

Úroveň plastické chirurgie u nás je vysoká a jistojistě srovnatelná se světem. Za prvé máme možnost cestovat a navštěvovat mezinárodní kongresy a samozřejmě je v době internetu snadná dostupnost informací ohledně novinek v našem oboru. K tomu má u nás plastická chirurgie velkou tradici, protože díky profesoru Burianovi byla v roce 1939 uznána poprvé na světě jako samostatný medicínský obor. Nesmírnou výhodou naší země, s ohledem na zahraniční konkurenci, je i fakt, že estetické operace u nás mohou vykonávat pouze lékaři s atestací z plastické chirurgie. Na rozdíl od některých zemí, kde to není pravidlem.

Vlastníte kliniku plastické chirurgie. Tím jste se stal také podnikatelem. Potřebovalo by podnikatelské prostředí také zákrok plastického chirurga, nebo je skoro dokonalé?

Mohu mluvit pouze za podnikání v mém oboru. V době, kdy jsme začínali, byla na trhu skulina v reklamě na plastickou chirurgii. Toho jsme využili a začali natáčet první videa operací, a představili tak plastickou chirurgii bez idealizace a v reálné podobě široké veřejnosti. Dnes se už běžně v televizi vysílají celé programy o proměnách lidí, kteří podstoupili plastické operace, a toto téma se stalo v životě běžným. Nicméně my jsme v té době byli jedni z prvních, zariskovali jsme, ano, ale vyplatilo se – i díky tomu jsme vybudovali značku Perfect Clinic. Dnes je naše prostředí velmi konkurenční, reklama je dravá a vyžaduje více finančních prostředků na udržení i rozjezd. Nicméně v našem byznysu stále platí, že vše stojí na dobrém týmu lékařů.

Jste zakladatelem plastické chirurgie FN Motol, kde jste čtyři roky působil jako vedoucí lékař. Jaké byly začátky plastické chirurgie ve FN Motol?

Na začátku jsme museli obhájit své místo v Motole a dokázat, že plastická chirurgie do nemocnice, jako je Motol, patří. Plastická chirurgie není zdaleka jen estetika, jde o široký obor, který řeší i vrozené vady, jako jsou rozštěpy, replantace, rekonstrukce prsu po jeho odstranění, odstranění kožních tumorů a další zákroky, a FN Motol by měla mít takové samostatné pracoviště. Oslovil jsem tedy tehdy své kolegy z oboru a založili jsme ho. Takové pracoviště ale potřebuje vedoucího lékaře a já v té době již provozoval vlastní kliniku, tudíž jsem z časových důvodů vedení předal kolegovi.

Byl jste členem speciálně sestaveného týmu motolské nemocnice, který poprvé v Česku provedl v roce 2011 operaci tzv. Moebiova syndromu. O co se konkrétně jednalo?

Jedná se o vrozenou poruchu motorických nervů v obličeji, které inervují mimické svaly. Takto postižené děti nemají mimiku, nedokážou se usmívat a vyjádřit pohybem obličejových svalů své pocity. Já jsem byl pouze jeden ze členů týmu, kteří provedli úspěšnou operaci u dítěte postiženého tímto syndromem.

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý chirurg a plastický chirurg? Hodí se tyto vlastnosti také pro podnikání?

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Myslím, že lékař nemusí být nutně dobrý podnikatel. Co musí, je hlavně ovládat svůj obor co nejlépe! Přece může mít kolem sebe tým lidí, kteří fungují manažersky a využijí jeho medicínských schopností. Vždy to je a bude postavené na jeho práci, respektive na výsledcích jeho práce. Pokud má k tomu ovšem ještě podnikatelského ducha, myšlenky a vize, je to jen ku prospěchu byznysu, ve kterém dělá. A rozdíl mezi chirurgem a plastickým chirurgem? Plastický chirurg se snaží o co nejlepší estetický a funkční výsledek, jeho práce je vidět, hodnotí se lidským okem stejně, jako se hodnotí obraz malíře. Chirurg se snaží zachránit funkčnost některého orgánu, části těla, kosmetický výsledek je v tomto případě druhořadý.

Vaše firma pořádá také mezinárodní kongresy v oblasti plastické chirurgie a estetické dermatologie. Je o tyto kongresy velký zájem? Proč tomu tak je?

To je jednoduché. Protože bez sledování pokroku se v oboru na špici neudržíte. Proto pořádáme mezinárodní kongresy v oblasti estetické chirurgie a korektivní dermatologie. V minulém roce jsme organizovali první kurz Perfect Beauty Medicine a zájem byl velký. Snažíme se o to, aby přednášející byli opravdu top ve svém oboru a aby témata byla zajímavá pro posluchače. Minulý rok se konal kongres zaměřený na téma stále nejžádanější operace zvětšení prsů a hlavním mluvčím byl profesor Roy de Vita z Itálie, který patří v této oblasti ke světové špičce. Letos je kurz zaměřen na operaci nosu a máme přislíbenu účast profesora Palmy, který téma operování nosu přednáší na světových kongresech. Pokud je téma zajímavé a přednášející jsou na vysoké úrovni, nebojím se o zájem.

V roce 2011 jste získal titul soudního znalce v oboru plastické chirurgie. Absolvoval jste dlouhodobou stáž ve Velké Británii a Austrálii a pracoval jako plastický chirurg v Německu. Jste spoluautorem knihy Plastická chirurgie krok za krokem, vydané v roce 2003. Jak by se dala srovnat úroveň a trendy v plastické chirurgii u nás a v zahraničí?

V dnešní době je úroveň plastiky u nás a ve světě srovnatelná, jak jsem již odpovídal výše. Tak jako v každé zemi, jsou pracoviště dobrá a méně dobrá. U nás je úroveň vysoká, a je to dáno erudicí našich lékařů. Trendy u nás i v zahraničí jsou vcelku stejné. V některých zemích je větší poptávka po větších prsních implantátech a větším pozadí, jako například v Brazílii. V Asii je hitem zase požadavek na změnu asiatských tvarů víček na evropské.

Pomáháte také ženám po onkologickém onemocnění prsu. Jak vidíte současnou léčbu v onkologii? Hradí tyto plastické operace zdravotní pojišťovna?

Já nejsem onkolog, ale zrovna tento obor se vyvíjí dopředu velmi rychle. Snížila se úmrtnost žen s karcinomem prsů, a to nejen díky včasné diagnostice, ale i léčbě tohoto onemocnění. Operace karcinomu prsů i následné rekonstrukce prsů hradí zdravotní pojišťovna.

Věnujete se plavání, fitness, joggingu, lyžování, surfování na sněhu i na vlnách, lákají vás adrenalinové záležitosti, jako je horolezectví, triatlon nebo jízda na motorce, a nejnověji jste prý našel zálibu v golfu. Co pro vás znamenají adrenalinové sporty a sport obecně? Je to také důležité pro vaši práci a podnikání?

Pro mne každý sport, a nejen adrenalinový, znamená relax. Člověk s mým pracovním náporem potřebuje nějak vypnout, přijít na jiné myšlenky, potkat se s partou dobrých kamarádů, kteří jsou sporťáci. Jsem soutěživý, to se o mně ví. O to je pak větší zábava s kamarády stejného ražení (smích).

Jste úspěšný člověk. Je něco, čeho byste chtěl ještě dosáhnout? 

Úspěch je vždy relativní. V první řadě bych chtěl vychovat své dvě dcerky tak, aby si dokázaly vážit věcí, aby věděly, že nic není zadarmo a za vším je nějaká práce. I proto je mimo jiné tlačím do sportu, který je naučí disciplíně a nesmírně důležitému umění vyhrávat i prohrávat. A kromě toho mám v hlavě další plány, týkající se rozvoje našeho pracoviště Perfect Clinic. Ale ty si nechám s dovolením pro sebe (smích).

Děkuji za rozhovor.