Eurozóna i celá Evropská unie zažívají nejnižší míru nezaměstnanosti od října 2008. Nezaměstnanost tak od finanční krize dosáhla na nové minimum. V rámci eurozóny i celé Evropské unie se listopadová míra nezaměstnanosti oproti říjnu snížila o desetinu procentního bodu. Nejnižší nezaměstnaností celkově i nejnižší nezaměstnaností mladých lidí do pětadvaceti let se nadále může těšit Česká republika. Naopak nejhůře si v těchto směrech vede Řecko. Údaje uveřejnil evropský statistický úřad Eurostat.

Ve státech, které mají zavedeno euro, míra nezaměstnanosti v listopadu loňského roku poklesla na 8,7 procenta, a dosáhla na nejnižší hodnotu od ledna 2009. V rámci celé EU pak dosáhla na 7,3 procenta, což představuje nejnižší hodnotu od října 2008. V listopadu bylo v Evropské unii 18,12 milionu nezaměstnaných, z toho 14,26 milionu lidí hledalo práci v rámci eurozóny. Meziměsíčně tak počet osob bez práce klesl o 155 tisíc v celé Evropské unii, z toho pokles o 107 tisíc připadal na eurozónu.

Nejnižší míru nezaměstnanosti mezi členskými státy evidovala podle Eurostatu Česká republika, která dosáhla na 2,5 procenta. Druhou nejnižší hodnotou po České republice se mohou pochlubit Malta a Německo, které evidovaly 3,6 procenta nezaměstnaných. Naopak nejhůře jsou na tom z tohoto pohledu Řecko s 20,5 procenta (údaj za září) a Španělsko s 16,7 procenta.

Ve všech členských státech míra nezaměstnanosti meziročně poklesla, když v eurozóně v listopadu 2016 dosahovala 9,8 procenta a v celé EU v témž měsíci 8,3 procenta. Meziročně se tedy jednalo o pokles o 1,1, respektive o jeden procentní bod. Nejvýraznější zlepšení evidovalo Řecko, a to o 2,7 procentního bodu (z 23,2 procenta na 20,5 procenta; oba údaje jsou za září). V Portugalsku klesla míra nezaměstnanosti o 2,3 procentního bodu (z 10,5 na 8,2 procenta), v Chorvatsku o 2,1 procentního bodu (z 12,5 na 10,4 procenta), stejně jako na Kypru (ze 13,1 na 11 procent).

Míra nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let v loňském listopadu klesla o dvě desetiny procentního bodu, když v eurozóně dosahovala 18,2 procenta a v celé EU 16,2 procenta. Nejlépe si v zaměstnávání mladých vede rovněž Česká republika, ve které je pouze pět procent nezaměstnaných do 25 let. Následuje Německo s 6,6 procenta. Naopak nejhorší je z tohoto pohledu opět Řecko s 39,5 procenta (údaj ze září), následováno Španělskem s 37,9 procenta a Itálií s 32,7 procenta.

Eurostat pracuje s údaji Českého statistického úřadu, které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch se nezaměstnanost v České republice v listopadu snížila na 3,5 procenta z říjnových 3,6 procenta. Práci hledalo 265 469 lidí, nejméně od listopadu 1997. Český statistický úřad vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce zase z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.