Na poskytování dotací a návratných výpomocí ze státního rozpočtu se ode dneška bude nově používat správní řád. Vyplývá to z novely zákona rozpočtových pravidel. Novela reaguje na verdikt Nejvyššího správního soudu (NSS) z roku 2015.

Podle něj je poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu výkonem veřejné správy, a proto se na něj vztahuje správní řád. Některé otázky se však upravují odlišně a použití části ustanovení správního řádu je vyloučeno.

Novela tak zavádí jednostupňové správní řízení. V něm se žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc nemůže proti rozhodnutí, kterým bude ukončeno správní řízení, odvolat ani proti němu podat rozklad. Vyloučena je i obnova řízení. Zůstala však možnost, aby poskytovatel dotace nebo půjčky ze státního rozpočtu provedl přezkumné řízení. Účastník řízení má nově také možnost obrátit se na soud.

Návrh neobsahuje možnost poskytovat dotace bez předchozí výzvy. Takovýto postup by podle bývalého ministra financí Ivana Pilného byl netransparentní a potenciálně prokorupční. Novela ale umožňuje mimořádné události, třeba živelní katastrofy, řešit přímo ze státního rozpočtu.

Novela také stanoví, že na dotace do vědy a výzkumu se nemají vztahovat některá ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech.

ČTK