Agentura pro podporu exportu CzechTrade loni poskytla na patnáct set konzultací pro české firmy. Více než čtyři sta firem si pak vyžádalo další navazující spolupráci. Právě v minulém roce začal CzechTrade společně s agenturou CzechInvest nabízet konzultační služby na regionální úrovni. Podnikatelé si tak mohou od loňska nechat poradit ohledně svých plánovaných exportních aktivit přímo ve svém regionu, a ušetří čas i firemní náklady. Agentura CzechTrade o tom informovala na svém webu.

Podle generálního ředitele agentury CzechTrade Radomila Doležala byl první rok spolupráce s regionálními kancelářemi CzechInvestu úspěšný, když se celkem uskutečnilo 1 502 konzultací. Jednalo se zejména o konzultace formou osobních schůzek, telefonických konzultací či e-mailové korespondence. V průběhu roku zájem o navazující spolupráci s agenturou rostl. „Oproti prvnímu kvartálu loňského roku byl v posledním čtvrtletí zájem firem o další komunikaci s CzechTradem více než dvojnásobný. Celkem jsme zaznamenali zájem 407 podniků,“ doplnil Doležal.

Pracovníci CzechInvestu, kteří působí jako zástupci agentury CzechTrade, s podnikateli nejprve proberou možnosti a podmínky vstupu na zahraniční trhy a v případě přetrvávajícího zájmu je odkážou na příslušné specialisty z oboru. „Prvotní kontakt s regionálními konzultanty podnikatelům usnadní rozhodování o vstupu na konkrétní zahraniční trh. Přímo ve svém regionu se dozvědí veškeré relevantní informace, které by jinak museli zjišťovat na několika místech,“ uvedl Radomil Doležal a poznamenal, že tak dochází k významné úspoře času i nákladů. Pakliže zájem podnikatelů trvá, konzultanti je v další fázi odkážou na příslušné oborové specialisty v konzultačních týmech v centrále CzechTradu, případně na vedoucí pracovníky zahraničních kanceláří.

V rámci regionu se pravidelně uskutečňují konzultační dny CzechTradu a CzechInvestu. Ty navštěvují i odborníci z centrály agentury CzechTrade se zaměřením na specifická podnikatelská odvětví. Účast na těchto akcích je přitom bezplatná. V roce 2017 agentura uskutečnila celkem 154 takovýchto akcí. Konzultanti rovněž navštěvují firmy přímo v lokalitách jejich podnikání.