Index očekávání českých firem se v posledním čtvrtletí loňského roku zvýšil o dvanáct a půl bodu na bez čtyř desetin dvaačtyřicet bodů. Jedná se o historicky nejvyšší hodnotu od počátku sledování tohoto indexu. Podle pravidelného průzkumu ČSOB jsou tři čtvrtiny respondentů z řad malých a středních podniků spokojeny se současným vývojem ekonomiky v České republice. I zde jde o historicky nejvyšší podíl. Průzkum kvartálně zjišťuje náladu a plány sektoru malých a středních podniků.

Spokojenost s aktuální ekonomickou situací vyjádřily tři čtvrtiny oslovených malých a středních živnostníků a zástupců firem a téměř  procent z těchto subjektů je s hospodářskou situací v České republice spokojeno rozhodně. Spokojenost s tuzemskou ekonomickou situací se meziměsíčně zvýšila o šest procentních bodů.

Podle výkonného ředitele útvaru firemního bankovnictví ČSOB Petra Mandy vyplývá optimismus v sektoru malých a středních firem z výborné celkové ekonomické situace v české ekonomice a hospodářské i finanční stability. Otázkou však dle něj zůstává, jak dlouho se podobnou náladu podaří udržet, poněvadž budeme svědky tlaku na marže českých podniků, které se budou snažit přilákat zaměstnance i s pomocí zvyšování mezd.

Více než polovina respondentů z řad malých nebo středních firem a živnostníků (56 procent) uvedla, že objem jejich investic v minulém roce byl vyšší než v roce 2016. Podíl podnikatelů vykazujících meziroční růst objemu investic se mezičtvrtletně zvýšil o čtrnáct procentních bodů, přičemž na druhé straně pouze pětina podnikatelů oznámila meziroční útlum investic.

Polovina oslovených podnikatelů, tedy o osm procentních bodů více oproti předešlému šetření, předpovídá zvýšení poptávky pro první čtvrtletí letošního roku. A to navzdory tomu, že historická data napovídají, že právě v posledním čtvrtletí roku jsou vždy nasbírány nejpesimističtější odhady objemu poptávky. Nejnovější průzkum ukazuje porušení tohoto pravidelného cyklu, což podle Mandy koresponduje se zprávami o velmi dobrém stavu ekonomiky.

Čtvrtina respondentů plánuje v horizontu jednoho roku rozšířit své podnikatelské aktivity. To je o pět procentních bodů mezičtvrtletně více podnikatelů a firem. Necelých pět procent potom uvažuje o omezení, přerušení nebo ukončení podnikání.

Index očekávání firem sleduje 500 středních a malých společností napříč obory podnikání. Každý z dílčích indexů, který je rozdílem pozitivních a negativních očekávání firem, může nabývat hodnot od minus 100 do plus 100 bodů. Celkový index je pak průměrem dílčích indexů vývoje poptávky, investic a rozšiřování podnikání.