Finanční správa České republiky v minulém roce zaznamenala vyšší příjmy u výběru všech daní. Na dani z přidané hodnoty vybrala meziročně více o zhruba dvaatřicet miliard korun, na dani z příjmů právnických osob si stát ve výběru polepšil o necelých šest miliard. Nárůst daňových příjmů byl rovněž u daní z příjmů fyzických osob a daní spotřebních. Vyplývá to z údajů Ministerstva financí a Finanční správy.

Na DPH vybral loni stát 381,7 miliardy korun, na dani z příjmů právnických osob 170,7 miliardy korun. Finanční výnosy z DPH, daně z příjmů právnických a fyzických osob se rozdělují jak do státního rozpočtu, tak do pokladen měst a krajů. Z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických a fyzických osob plyne do krajů 8,92 procenta a do obcí 23,58 procenta. Z podílu DPH v minulém roce obce obdržely 21,4 procenta a kraje 8,92 procenta. Od letošního roku se obcím podíl na DPH zvýšil na 23,58 procenta.

Podle Ministerstva financí budou loňské daňové příjmy v meziročním srovnání u obcí vyšší o 13,3 miliardy korun a u krajů o 5,1 miliardy, pokladny samosprávných celků by tak měly z daní obdržet 169,2 miliardy (obce), resp. 66,1 miliardy korun (kraje).

Celkové státní daňové příjmy se bez pojistného na sociální zabezpečení loni zvýšily o asi sedm procent na 952,8 miliardy korun. Příjmy na pojistném ze sociálního zabezpečení vzrostly o devět procent na 466,1 miliardy korun.

Samotný státní rozpočet loni obdržel z DPH o 20,3 miliardy korun více oproti předchozímu roku, celkově 266 miliard korun. Na dani z příjmů právnických osob státní rozpočet získal 115,2 miliardy korun, o čtyři miliardy více než v roce 2016. V případě dalších daní vybral v minulém roce český stát na dani z příjmů fyzických osob 192,8 miliardy korun, meziročně o 20,5 miliardy více, a na spotřebních daních 162,8 miliardy korun, meziročně o 4,6 miliardy více.

Inkaso daní v roce 2017 (v miliardách korun)

Daň 2016 2017
DPH 349,7 381,7
Daň z příjmů právnických osob 164,7 170,7
Daň z příjmů fyzických osob 172,4 192,8
Spotřební daň 158,2 162,8
Ostatní daně 47,3 49,7
Celkové daňové příjmy 887,7 952,8
Pojistné na sociální zabezpečení 428,5 466,1

Zdroj: Ministerstvo financí