Zhruba stovka studentů Západočeské univerzity se letos zúčastnila vzdělávacího programu DESING+. V rámci čtrnáctého ročníku projektu, který propojuje studenty a průmyslové podniky, účastníci rozvíjeli své dovednosti a učili se spolupráci v mezioborových týmech, v nichž pracovali na daných tématech. Participující podniky v tomto ročníku zadaly tato: elektrická tříkolka pro tělesně postižené a starší s poruchou rovnováhy, inteligentní vybavení pro odpočinek v interiérech veřejných budov, volant a přístrojová deska studentské formule a rozdělovač drobného materiálu.

Od roku 2004 se do projektu zapojilo kolem 1 200 zájemců, kteří v rámci 175 studentských týmů pracovali na 44 zadaných tématech. Do programu bylo nebo je stále zapojeno 16 českých a německých partnerů z řad průmyslových firem.

Podle zakladatele projektu Stanislava Hosnedla ze ZČU v Plzni z aktuálního ročníku vzešly vysoce konkurenceschopné technické produkty, které kromě certifikátů od zapojených firem získaly užitné a průmyslové vzory na originální řešení. Těch Úřad průmyslového vlastnictví doposud studentským řešitelům udělil přes třicet. Studenti podle Hosnedla propojují konstrukční schopnosti a kreativitu a učí se řešit aktuální odborné problémy firem.

Během zimního semestru bylo do letošního ročníku zapojeno 11 týmů z pěti fakult, kteří 13 týdnů řešili zadané projekty pod vedením studentských manažerů. Součástí programu byly motivační workshopy, školení manažerů a setkání odborníků ze společností Škoda Transportation, Engel Kaplice nebo Hackerly Praha. Začátkem února týmy obhajovaly svou práci v soutěžních prezentacích. V hodnoticích komisích zasedli zástupci zadavatelských a partnerských podniků a fakult ZČU.

Do letošního ročníku se zapojilo 53 studentů z fakulty strojní, 14 vysokoškoláků shodně z fakult zdravotnických studií a ekonomické, osm z fakulty designu a umění a sedm z fakulty elektrotechnické. Mezioborové týmy se většinou skládaly ze tří až čtyř konstruktérů, jednoho designéra a jednoho až čtyř dalších specialistů. Nejlepší návrhy se v dubnu zúčastní mezinárodního workshopu DESING+ v bavorském Deggendorfu.