V České republice v minulém roce vzniklo přes dvaatřicet tisíc firem, zatímco asi dvanáct tisíc společností zaniklo. Meziročně vzniklo o osmatřicet procent a zaniklo o dvanáct procent obchodních společností více. Nově vzniklých i zaniklých společností za rok bylo vůbec nejvíc v české historii. Firmy nejčastěji vznikaly i zanikaly ve velkých regionálních centrech a okolí, nejvyšší počet evidovala Praha. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Loni v tuzemsku vzniklo 32 557 obchodních společností, a naopak zaniklo 12 100 podniků. Analytička CRIF Věra Kameníčková na základě šetření uvedla, že počet zaniklých společností se zvyšuje rychleji než počet nových, a počet nových společností na jednu zaniklou se tak postupně snižuje. V České republice je přibližně půl milionu obchodních společností.

Nejvyšší nárůst firem v roce 2017 zaznamenalo odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, konkrétně šlo o 7 361 subjektů. Druhý nejvyšší počet založených firem byl obchodě, a to 6 978 podniků. A třetí následovalo odvětví nakládání s nemovitostmi se 4 079 novými společnostmi. Nejvyšší počet zániků potkal firmy v obchodu, kde ukončilo činnost 4 278 subjektů, v nakládání s nemovitostmi zaniklo 2 419 a v profesních, vědeckých a technických činnostech 1 272 firem.

Obchodní společnosti nejčastěji vznikaly i zanikaly ve velkých regionálních centrech a přilehlých oblastech. V Praze bylo založeno 14 499 firem, v Jihomoravském kraji 4 131 a v Moravskoslezském kraji 2 587. V Praze bylo zaznamenáno rovněž nejvíc zaniklých firem, a to 6 071. Následoval Jihomoravský kraj s 1 399 a Ústecký kraj s 718 zaniklými společnostmi.

Nejvyšší nárůst nových společností byl evidován v loňském březnu, kdy vzniklo 3 451 firem. Naopak nejméně společností vzniklo v červenci, a to 1 920. Nejvíce podniků, celkem 1 319, loni zaniklo v listopadu a nejméně zániků bylo v únoru, kdy ukončilo činnost 859 firem.

V minulém roce se snížil podíl bankrotů na zánicích firem, který dosáhl 6,4 procenta z celkového počtu zaniklých obchodních společností. Podle Kameníčkové se až do roku 2014 bankroty podílely na zánicích podniků více než jednou pětinou. Výraznější pokles pod hranici 20 procent zaznamenali v roce 2015 a loni poprvé tento podíl klesl pod deset procent.