Prostřední věk obyvatel České republiky se vyšplhal na čtyřicet jedna a půl roku. Od přelomu tisíciletí tento ukazatel u Čechů vzrostl o více než čtyři roky. Nejrychlejším tempem stárli za posledních šestnáct let Litevci, nejpomaleji naopak Švédové. Informoval o tom Český statistický úřad. Stárnutí populace obecně souvisí s úbytkem ekonomicky aktivních obyvatel, což se může negativně projevit v celé řadě ekonomických aspektů země.

Od začátku tisíciletí se zvýšil mediánový věk českého obyvatelstva o 4,2 roku. V rámci tohoto ukazatele se Česká republika v porovnání s dalšími evropskými zeměmi nachází zhruba uprostřed a prostřední věk Čechů je srovnatelný s Maďarskem, Estonskem, Dánskem a Belgií. Nejnižšího mediánového věku dosahují podle mezinárodního srovnání za rok 2016 obyvatelé v Turecku, na Islandu, v Irsku nebo v Albánii. Ukazatel v tamních zemích nepřekračuje hranici 39 let. Naopak nejvyšší mediánový věk mají Němci, u kterých dosahuje dosahuje 45,8 roku.

Vyšší podíl starších obyvatel evidují například Itálie, Portugalsko, Řecko nebo Bulharsko. „Mezi zeměmi s vyšším mediánovým věkem je zastoupeno hodně jihoevropských zemí. O nich je známo, že se zde lidé dožívají vysokého věku,“ komentovala výsledky Jitka Řezníčková z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ. Záleží podle ní samozřejmě také na demografickém složení obyvatelstva, na počtu dětí i na tom, jak jsou zastoupeny další věkové skupiny obyvatelstva.

Místopředseda ČSÚ Marek Rojíček uvedl, že mezi lety 2000 až 2016 nejvíce zestárli obyvatelé Litvy, kde se mediánový věk prodloužil o 7,3 let. „Rychle stárli i obyvatelé Lichtenštejnska a Rumunska. Naopak nejméně zestárli Švédové, o pouhých 1,6 roku. Pomalu stárnou také Lucemburčané, Norové a Britové. Češi zestárli o 4,2 roku, podobně jako Irové.“

Naděje dožití ve zdraví při narození je v České republice nižší než v Evropské unii jak u mužů, tak u žen. Střední délka života mužů ve zdraví je v tuzemsku 70 let, v Evropské unii 72,2 roku. Ženy se v Česku dožívají ve zdraví 73,3 roku, zatímco unijní průměr je o dva roky vyšší.