Rozhovor s Tomášem Knollem, generálním ředitelem Cloud4com

Z pohledu inovací patří Česká republika ke světové špičce. Avšak velká skupina lidí inovace brzdí kvůli své neochotě ke změně zažitého, tvrdí. Má za úkol vybudovat společnost, která se stane středoevropskou štikou mezi poskytovateli služeb v oblasti cloud computingu a poskytování infrastruktury virtuálních datových center.

Cloud a virtuální datová centra jsou slova mnohokrát skloňovaná snad ve všech pádech. Můžete více přiblížit, oč tu vlastně běží? Kde všude se to může uplatnit?

Cloud je jiný způsob poskytování IT prostředků formou služby. Hlavním cílem je zákazníkovi poskytnout maximální flexibilitu a rychlost při implementaci změn a nasazování inovací. V mnoha případech je klíčovým přínosem naprosto transparentní sledování nákladů v čase a jejich přesná alokace na jednotlivé projekty, divize, pobočky a země. Cloud výrazně pomáhá měnit IT z čistě nákladového střediska na nositele inovací a nástroj k získání konkurenční výhody. IT prostředky myslím například servery, úložiště, směrovače, zabezpečení, ale i různé aplikace jako SAP, MS Dynamics, Pohoda, ABRA, Helios.

A úplnému laikovi byste to popsal jak?

Dalo by se zjednodušeně jinými slovy říci, že cloud a virtuální datové centrum je něco takového, jako když si jednotlivec či firma uloží svá data na zálohové disky či servery u jiné firmy, která spravuje její data, a za tyto služby jí platí.

Ale vyjde to levněji, efektivněji a možná i bezpečněji, než kdyby si pořídili a provozovali vlastní servery?

Ano, zjednodušeně to takto lze říci, i když výčet služeb, které cloud nabízí, je mnohem širší. Ty, které uvádíte, se zaměřují především na IT infrastrukturu. Cloud jsou ale také aplikace. Vaši čtenáři budou jistě znát Gmail, Google maps, Office 365, Twitter, Facebook, Spotify a další. Zabezpečení a architektura řešení pro jednotlivce jsou sice jiné než u podnikových cloudů, ale princip sdílení je stejný.

Mají cloud a virtuální datová centra smysl také pro živnostníky, malé a střední firmy, či jsou určeny jen pro ty velké? Je pro společnosti efektivnější, či technicky a finančně náročnější mít vlastní servery, nebo raději využít externích služeb cloudu a virtuální datové centrum?

Využití cloudových služeb dává smysl bez ohledu na velikost firmy a obor podnikání. Pro živnostníky doporučuji používat přímo aplikace formou služby a nemít kromě počítačů žádné IT. U středních a větších firem dává smysl spravovat celé IT nebo některé jeho části již na úrovni infrastruktury, tedy virtuálního privátního datového centra.

Od května 2018 bude platit GDPR. Týká se celé EU včetně České republiky. Jak to bude možné zabezpečit pro firmy, které mají svá data uložena v cloudu? A jak to bude konkrétně řešit vaše firma?

Nařízení GDPR bereme vážně a v rámci dostupných informací jsme interně připraveni. Zároveň našim zákazníkům poskytujeme maximální podporu a IT služby, které jim pomohou splnit požadavky nařízení GDPR po technické stránce. Tím myslím např. šifrování a geografické rozdělení dat. To ale ke splnění nařízení zdaleka nestačí. Neméně důležité jsou procesy ve firmě, dokumentace a právní stránka. V obou oblastech spolupracujeme s ověřenými partnery.

Jak jde ruku v ruce cloud a Průmysl 4.0?
Vnímám to tak, že je dobré pojmenovat směr, kterým se společnost ubírá. Cloud je jedním z nástrojů pro realizaci myšlenky Průmyslu 4.0. Přestože obecně věřím spíš v postupné nasazování nových technologií a myšlenek než skokové změně, obávám se, že přílišná opatrnost a neochota inovovat budou mít pro některé firmy nepříjemné následky. Ve stále se zrychlující době mohou inovativní firmy získat náskok a dominanci, kterou již ostatní těžko doženou. Nemyslím tím pouštět se bezhlavě do každé novinky, ale spíš stále hledat zlepšení a přiměřeně riskovat.

A co sdílená ekonomika? Připravuje se na ni i vaše firma? Jak ji využijete?

Většina našeho bynysu je postavena na sdílení. (smích)

Vývoj vědy a techniky, IT technologie nevyjímaje, jde mílovými kroky dopředu. Jako generální ředitel velké IT firmy musíte i vy sledovat nové trendy. Jak se vám to daří? Máte také své vize, které předvídají současné trendy?

Jsme malou specializovanou firmou, která se snaží nabídnout svým zákazníkům vždy vyšší přidanou hodnotu a kompetence než konkurence. Zatím se nám to daří, nicméně by to nebylo možné bez každodenního zkoušení a investování do nových nápadů. Díky rychlosti, s jakou přibývají, z nich budeme muset obtížně vybírat ještě několik let.

Vizí vaší společnosti Cloud4com je stát se předním středoevropským poskytovatelem virtuálních datových center s důrazem na jejich prvotřídní kvalitu a bezpečnost. Zároveň chce přispět k vyšší efektivitě a obchodnímu úspěchu svých zákazníků. V čem konkrétně? Jak toho chcete docílit?

Zaměřili jsme se na tři kritické oblasti, které jsou pro naše zákazníky zásadní. Za prvé bezpečnost, za druhé garance výkonu a za třetí flexibilita a transparentnost. Zákazníci pak v našem prostředí provozují kritické aplikace jako např. SAP Hana a zároveň využívají elasticity veřejného cloudu. Je to naše unikátní hodnota, v České republice jsme jediní a některé bezpečnostní technologie jsme společně s Intelem a společností Gemalto implementovali mezi prvními na světě.

Vývoj IT technologií letí neustále dopředu. Dnešní děti jsou již odmalička schopny obsluhovat mobil nebo televizi či hrají hry na počítači. Jako by se téměř s IT narodily. Na druhé straně jsou tu starší generace, které již nestačí rychle reagovat a učit se novým technologiím. I když známe i šedesátileté či devadesátileté jedince, kteří plně ovládají počítač a sociální média včetně Facebooku, iPhonů a dalších přístrojů. Budou do budoucna technologie více přizpůsobeny, aby sloužily lidem, či se spíše naopak člověk stane „otrokem“ technologií? A co se skupinami lidí, kteří nebudou schopni používat nové technologie a rychle se učit a přizpůsobit se novým změnám?

Technologie budou muset být přizpůsobeny schopnostem lidí, minimálně na straně uživatelského rozhraní, ovládání, jinak by je nebylo možné používat. Ovládání pro uživatele se bude zjednodušovat a postupně bude stále více přecházet do hlasového. Zároveň dochází ke stále užší specializaci, protože není v lidských silách rozumět do hloubky několika technologickým oblastem. Obrovskou hodnotu pak mají IT architekti, kteří dokážou vidět věci v souvislostech napříč jednotlivými částmi IT, nebo dokonce i v souvislostech pro daný obor podnikání. Je zřejmé, že takových specialistů je a bude velmi málo, jednotlivé firmy si je nebudou moci dovolit a musí nastat sdílení. Tím je soustředění kompetencí pro více firem u poskytovatelů služeb. Cloud není nic jiného.

Česká republika dala světu mnoho chytrých, schopných a inteligentních lidí. Proč však nejsme schopni více využít jejich potenciál a lidé odcházejí do zahraničí? Má Česká republika na to, stát se někdy Sillicon Valley Evropy?

Myslím, že jsme velmi šikovní, zdravě kreativní a z pohledu inovací patříme ke světové špičce. To je ale vrchol ledovce. Na opačném konci je pak velká skupina, která inovace, kvůli své neochotě ke změně zažitého, brzdí. V některých případech také velmi šikovně a s úžasným nasazením. (smích) Uvědomuji si, že ne každá změna je dobrá, občas to i bolí, ale bez neustálého zkoušení a učení se novému to nepůjde. Je proto lepší se změnami počítat a připravit se na ně než se do poslední chvíle bránit a pak být nenávratně poslední. Věřím, že trpělivou a opakovanou osvětou lze obavy ze zkoušení nových nápadů minimálně zmírnit. Vidím, že současná IT oddělení ve firmách mohou vytvořit obrovskou konkurenční výhodu, pokud se budou více soustředit na otázku, jak může IT pomoci k lepším obchodním výsledkům, jak pomoci obchodníkovi rychleji uzavřít smlouvu, jak poskytnout informace v reálném čase, jak zvýšit spokojenost zákazníků, jak postavit IT služby, abychom mohli pružně reagovat na požadavky byznysu a marketingu, atd. Dnes vidím často přetížená IT oddělení, která řeší vše od výměny tonerů v tiskárnách až po komplexní bezpečnostní politiky. To považuji za plýtvání cennými zdroji. Stejnou chybou je model natažené ruky nákladového střediska IT, které jen žádá o další peníze na nákup něčeho, čemu vedení firem často ani nerozumí. Takový přístup je dnes největší brzdou mnoha firem a musí se změnit.

Jste typický „ajťák“, či vidíte svět i širším pohledem? Dovedete si také sám opravit počítač či jiné elektronické zařízení?

Nepovažuji se za typického ajťáka“, i když mě technologie baví. Z hlediska schopností jsem mírně nadprůměrný uživatel, ale především vím, kde se mám zeptat nebo informace hledat. To považuji v dnešní době za důležitější než schopnost vše znát a udělat sám.

Děkuji za rozhovor.