Areál se dvěma halami o ploše přes osmdesát tisíc metrů čtverečních má být určen k příjmu, skladování a redistribuci zboží do tuzemské maloobchodní sítě. Eventuálně může být využit pro lehkou výrobu. Jedná se o první projekt tohoto typu v Přerově. Dvě haly plánuje na jeho okraji vybudovat průmyslový developer Panattoni Europe. Pakliže firma získá potřebná povolení, hodlá haly vybudovat v příštím roce. Informaci přinesla Česká tisková kancelář, která ji získala z databáze posudků vlivu staveb na životní prostředí (EIA).

Ve dvou plánovaných halách by podle oznámení mohlo najít uplatnění až 1 440 zaměstnanců. Haly budou sloužit pro příjem, skladování a redistribuci zboží do maloobchodní sítě v České republice, případně pro lehkou výrobu podle požadavku jednotlivých nájemců hal. Výměra plánovaného areálu dosáhne v úhrnu 81 081 metrů čtverečních, z toho zastavěná plocha bude činit zhruba 43 tisíc metrů čtverečních.

Jedním z nájemců by měla být přerovská firma Ardon Safety,  která v nové hale hodlá uskladnit až 25 tisíc palet zboží. Společnost, aktuálně disponující přibližně miliardovým ročním obratem, se zaměřuje na distribuci nátěrových hmot a stavební chemie, plastů, skla, čisticích prostředků, nářadí a pracovních oděvů.

Stavební pozemky se nacházejí mezi místními částmi Předmostí a Dluhonice a momentálně tam nevedou žádné komunikace ani inženýrské sítě. Nicméně územní plán s průmyslovou výstavbou počítá. V Přerově se jedná o první velkou stavbu tohoto druhu, která by navíc mohla přilákat do rozvojových zón další investory. Podpořit atraktivitu města z pohledu investorů má rovněž stavba nového úseku dálnice D1, která odkloní tranzitní dopravu z městského centra a zlepší jeho napojení na dopravní síť. Zájem investorů může přitáhnout také nová strategická průmyslová zóna na pozemcích bývalé vrtulníkové základny v nedaleké Bochoři.