Rozhovor s Jiřinou Nepalovou, předsedkyní Asociace českých pojišťovacích makléřů a ředitelkou a zakladatelkou společnosti RENOMIA

Forbes ji označil za desátou nejvlivnější ženu České republiky. Ohledně zaměstnávání žen je ale proti jakékoli povinné regulaci. „Je to na ženách, aby se prosadily,“ říká. Už pětadvacet let se zabývá pojišťovnictvím pro firmy. Z pozice předsedkyně Asociace českých pojišťovacích makléřů věnuje velkou pozornost i regulaci oboru, a to zejména v oblastech, jako jsou IDD či GDPR.

Vzpomenete si na začátky vaší firmy? Co stálo za rozhodnutím ji založit?

V uvažování o založení společnosti RENOMIA před pětadvaceti lety stála služba klientům. Pracovala jsem tehdy v České pojišťovně a mrzelo mě, že jsem některé produkty nemohla nabízet od konkurence, přestože jsem věděla, že by tak klient získal lepší službu. Můj syn Pavel tehdy studoval v zahraničí a mapoval tamější trh. A nalezl řešení v založení makléřské firmy. Tu jsme pak společně s oběma syny založili a dodnes jsme všichni tři ve vedení společnosti a můžeme klidně pracovat s vědomím, že naši klienti mají vždy ty nejlepší služby a produkty na trhu nezávisle na tom, která pojišťovna u nás či v zahraničí je poskytuje.

Jaké vlastnosti by měl mít kvalitní pojišťovací makléř? Jak můžeme rozpoznat kvalitního makléře od toho nekvalitního?

RENOMIA má primárně klienty z řad obchodních společností, takže když otázku vztáhnu na poskytování služeb firemním klientům, je to určitě znalost oboru podnikání daného klienta. Jen tak v nás uvidí firmy partnery, kteří vědí, co je třeba v daném oboru pojistit. Z toho důvodu máme přes třicet specializovaných týmů od automobilového průmyslu až po zemědělství. Dobrý makléř by rozhodně měl sledovat i mezinárodní trendy a umět i cizí jazyky – máme klienty takřka všude a díky partnerství s nejvýznamnějšími zahraničními makléřskými sítěmi umíme zajistit pojištění kdekoli na světě.

Kromě pojištění se zabýváte i benefity pro firmy. S nízkou nezaměstnaností jsou zaměstnanci stále náročnější. Jak vidíte výši minimální mzdy a škálu sociálních benefitů?

I bez nějakých tabulek pro minimální mzdu lze mít jasný požadavek, a tím je, aby se všichni, kdo poctivě pracují, měli dobře. Každý by měl být za svou práci řádně ohodnocen. Ale firmy na to logicky musí mít prostředky. Nelze zvyšovat nároky na personální ohodnocení například ve výrobní firmě v době, kdy se daří, a nemyslet u toho na budoucnost. Pokud se budeme bavit o naší společnosti RENOMIA, tak naší firemní kulturou je, aby u nás byli lidé šťastní a spokojení.

Stala jste se podnikatelkou roku. Podle časopisu Forbes jste 10. nejvlivnější ženou v České republice. Co vám ocenění přineslo, změnilo vás? Co pro vás znamená úspěch?

Nebudu přehánět, když řeknu, že ocenění dobré práce udělá radost každému. Musím tu ale jasně říct, že na veškerých oceněních, nejen na tom, které zmiňujete, se opravdu nepodílím jen já, ale je to celý tým skvělých lidí v RENOMIA, kteří k tomu vydatně přispívají. Bez jejich perfektní služby klientům bychom já ani naše firma nezískaly žádnou z oborových a manažerských cen.

Jak se díváte jako žena na kvóty? Ve vaší firmě máte již kvóty zavedeny?

Filozoficky se určitě shodneme, že není dobré, pokud všemu vládnou jen muži. Ženy mají ve vedení firem významné místo a firmám dávají naprosto jiný nádech, a je tedy správně, aby ženy ve vedení společností byly. Jsem ale proti jakékoli povinné regulaci – je to na ženách, aby se prosadily. Jako matka dvou dětí, které už mají vlastní rodiny, plně chápu, že je situace pro ženy často náročnější. Ale namísto regulace raději roli milující mámy ženám ve firmě usnadníme, a pokud obě role zvládnou, jsou u nás plně vítány a je na nich, jak se svým nasazením dokážou prosadit.

O pojištění se říká, že si pojišťujeme svoji nešikovnost nebo nejistotu. Co si o tom myslíte?

Ani to, a ani ono. Pojištěním dává člověk najevo, že je odpovědný a myslí na budoucnost a počítá s riziky, která se mohou stát jak jeho firmě, tak jemu či členům rodiny. Lidé si díky pojištění ochraňují svůj majetek a zdraví a připravují se na možná neštěstí, která se jim mohou stát. A nezáleží jen na samotném pojištění, důležité je, aby všichni byli dobře informováni o tom, za co pojištění platí, a měli pocit dobře investovaných peněz.

Jaké jsou v současné době trendy v pojišťovnictví?

Na pojišťovnictví dnes působí dvě hlavní síly – jedna se týká modernizace a digitalizace a druhá regulace trhu ze strany státu či Evropské unie. Klienti neustále získávají lepší služby, vznikají nové produkty a díky nim je možné lépe krýt jejich stávající rizika. Z nových produktů, které se postupně etablují i na našem trhu, zmiňme například pojištění kybernetických rizik nebo pojištění fúzí a akvizic při prodeji či koupi obchodní společnosti.

Na druhou stranu pojišťovnictví prochází aktuálně vývojem i v oblasti regulace, ať již v podobě GDPR či IDD nebo zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Řečeno ve zkratce – rizik přibývá a více se reguluje, ale díky digitalizaci se služby mohou stát pro klienty pohodlnějšími.

Jakou zajímavou či nejkurióznější záležitost vaše firma pojišťovala?

Lidé dnes více přemýšlejí nad tím, co je ohrožuje – jestli si například může moderátor pojistit svůj hlas a podobně. Pojistit lze téměř všechno, vždy ale záleží na pravděpodobnosti rizika a ceně za výsledný produkt. Ráda bych však zmínila ještě jeden příklad naší proklientské služby. Našemu makléři volal v sobotu ráno klient, že mu právě přivezli obří kupoli na hvězdárnu a bez pojištění ji nemůže převzít a nainstalovat. Náš kolega nelenil, nasedl do auta a vše pojistili na místě. Díky těmto momentům jsem opravdu hrdá na naši firemní kulturu, kdy nadšeně jednáme vždy v zájmu klienta.

Jste také rodinnou firmou. Mají rodinné firmy v České republice budoucnost? Jaké jsou dle vás výhody a nevýhody rodinného podnikání?

Rodinné firmy rozhodně v České republice budoucnost mají a je jich tu opravdu hodně, kterým se významně daří. Důležité je, že majitelé rodinných firem přemýšlejí nad svým podnikáním v dlouhodobém horizontu několika generací dopředu a často zapojují své děti od útlého věku a postupně jim pak firmu předávají a ukazují různé aspekty podnikání. Málokterý externí zkušený manažer může potom firmu tak poznat jako člen rodiny, který v ní doslova vyrůstal. Jsem ráda, že jsme se aktivně za společnost RENOMIA podíleli na založení české pobočky FAMILY BUSINESS NETWORK, což je celosvětová asociace rodinného podnikání, která inspiruje své členy novými trendy v podnikání a umožňuje sdílení zkušeností napříč zeměmi.

Jak vidíte budoucnost pojišťovnictví u nás?

Rozhodně pozitivně, jedná se o obor, kterému se dlouhodobě daří. Významnou roli tady hrají pojišťovací makléři, kteří díky poradenskému přístupu a svým zkušenostem a znalostem pomáhají klientům. Mohu říct, že české firmy mají díky makléřům možnost být dnes dobře pojištěny a mají perfektní servis od risk managementu až po likvidaci či mezinárodní servis kdekoli na světě. Mám radost, že se lepší poradenství postupně přesouvá i na úroveň občanů, a určitě to hodně změní i rychle postupující trendy v oblasti digitalizace, že firmy a občané budou moci efektivněji sjednat jednodušší pojistné produkty online, a hlavně, že budou mít lepší přístup ke kvalitním informacím. Z pohledu českého trhu a kvality služeb pro klienty bych byla ráda, kdyby se rozvíjely další menší nové pojišťovny, které zajišťují produktovou pestrost. Trend je však spíše takový, že trh u nás se konsoliduje a vznik nových hráčů na trhu není tak veliký jako v zahraničí.

Děkuji za rozhovor.