Šest z deseti Čechů považuje zadluženost České republiky za vysokou. Podle dvou třetin lidí je vysoká rovněž míra zadlužení obyvatel. Zadlužení státu pokládá za závažný problém přes tři pětiny Čechů a osmašedesát procent lidí vnímá stejným způsobem zadlužení obyvatel. Ukazují to data z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, který byl uskutečněn v lednu letošního roku.

Od roku 2013 se u českých obyvatel postupně snižuje vnímání zadluženosti státu coby závažného problému, v menší míře to platí i o zadlužení obyvatel. Podle 27 procent dotazovaných lidí je současná míra zadlužení odpovídající. Pětina respondentů hodnotila státní dluhy České republiky za velmi vysoké, přičemž další dvě pětiny označily zadluženost za spíše vysokou. Pouze pět procent dotázaných ji považuje za spíše nebo velmi nízkou.

Co se týká zadlužení občanů, vnímá ho jako velmi vysoké 17 procent respondentů, další polovina ho označila jako spíše vysoké. Jako odpovídající vnímá zadlužení lidí 23 procent dotazovaných. Pouhá čtyři procenta míní, že je toto zadlužení spíše nebo velmi nízké.

Obecně považují méně často míru zadlužení České republiky jako vysokou lidé s dobrou životní úrovní své domácnosti a mladí lidé ve věku mezi 15 a 19 lety. Co se týká samotné míry zadlužení obyvatel, totéž platí i o skupině dotázaných od 20 do 29 let. Zajímavostí je, že podle autorů průzkumu samotná okolnost, zda respondent sám v současnosti splácí nějaký úvěr či půjčku, se přitom v hodnocení míry zadlužení významně nepromítá.

Průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění, kterého se zúčastnilo 1 086 respondentů starších 15 let, proběhl mezi 15. a 24. lednem.