V minulém roce poklesla úroda u většiny hlavních polních plodin pěstovaných v České republice. Výrazně klesl průměrný výnos na hektar u obilovin, kukuřice a řepky. Naopak nárůst úrody zaznamenala cukrovka technická a hrách setý. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou na svém webu uveřejnil Český statistický úřad. Ten nedávno uzavřel výsledky sklizně zemědělských plodin za minulý rok.

„Meziroční pokles úrody byl většinou způsoben nižšími hektarovými výnosy. Vyšší sklizně jsme zaznamenali jen u plodin, u nichž došlo k výraznějšímu nárůstu plochy, na které se pěstují,“ vysvětluje ředitel odboru statistiky zemědělství Českého statistického úřadu Jiří Hrbek.

Co se týká obilovin, poklesl v minulém roce průměrný výnos na hektar z předloňských 6,33 tuny na hektar na pět a půl tuny na hektar. Meziroční propad ve sklizni dosáhl 1,1 milionu tun zrna. U řepky se průměrný výnos snížil z 3,46 tuny na hektar v roce 2016 na loňských 2,91 tuny na hektar. Objem sklizně se v minulém roce snížil o více než 200 tisíc tun. Výrazný pokles objemu sklizně zaznamenala rovněž kukuřice na zeleno a siláž, jejíž výnos meziročně klesl z předloňských 40,72 na 34,84 tuny na hektar. Produkce této plodiny tak evidovala propad přes 1,7 milionu tun hmoty.

Naopak vyšší úroda loni potěšila pěstitele cukrovky technické a hrachu setého. Cukrovky se meziročně urodilo o 281 tisíc tun více, celkem 4,4 milionu tun. Pěstební výměra cukrovky v minulém roce vzrostla z předloňských 60 736 hektarů na 66 101 hektarů. Podle Jiřího Hrbka se hrachu sklidilo vůbec nejvíc v desetileté historii, a to 87 323 tun. „Ve srovnání s rokem 2016 se jedná o navýšení o 18 620 tun. Sklizňová plocha této komodity se meziročně zvýšila z 26 601 ha na 34 793 ha,“ doplnil.