Více než tisíc tuzemských podniků změnilo během posledních pěti let svého vlastníka bezprostředně před vstupem do insolvence. Jelikož se novým majitelem stala fyzická osoba, jež dříve společnost nikdy nevlastnila, jednalo se pravděpodobně o takzvaného bílého koně. Tyto firmy se zpravidla do půl roku po změně majitele dostávají do insolvenčního řízení nebo exekuce. Vyplývá to z analýzy společnosti Bisnode, která se soustředila na účelové převody firem.

„Ve většině případů šlo s velkou pravděpodobností o převod společností před krachem na takzvané bílé koně,“ sdělila analytička Bisnode Petra Štěpánová, podle které se automaticky zvyšuje riziko majitelů, pakliže je v modelech, jež hodnotí rizikovost firmy, již evidována negativní událost. Také to může být jedním z důvodů, proč se podnikatelé v předstihu zbavují svých problémových podniků a převádějí je na často předem domluvené osoby. Podle Štěpánové pak dokonce v extrémnějších případech může docházet k dosazení bílých koní do obchodních společností za účelem páchání trestné činnosti.

Bílý kůň se na základě detailně provedené analýzy v ekonomicky spjatém okolí nezřídka profiluje jako nový jednatel nebo vlastník, který firmu vlastní ze sta procent, a ta se do půl roku po provedené transakci dostane do insolvenčního řízení nebo do exekuce. Velmi často se v tomto případě jedná o osobu staršího věku bez jakéhokoli titulu, přičemž na danou osobu je již zpravidla jedna nebo více exekucí vypsáno. Zároveň však daná osoba může být vlastníkem nebo jednatelem i v jiných podnicích zasažených negativními událostmi.

Co se týká analyzovaného vzorku 1 100 podniků, které změnily během posledních pěti let vlastníka před vyhlášením insolvenčního řízení, 13 procent jejich nových vlastníků disponovalo trvalým bydlištěm zapsaným na radnici, navíc na sedm z deseti z nich byla uvalena exekuce. Průměrný počet exekucí na jednu osobu dosahuje 2,7 a maximální počet na jednu osobu se vyšvihl na 127.

Padesát procent společností, které změnily vlastníka těsně před nastupujícím insolvenčním řízením nebo před exekucí, mělo své sídlo zaregistrováno na virtuální adrese. Nejčastěji tyto převody na poslední chvíli nastávaly u pražských firem, a to v 62 procentech případů, dále u jihomoravských podniků, a to v 15 procentech, a v devíti procentech případů u moravskoslezských podniků.