Podle třetiny obyvatel České republiky se tuzemská ekonomická situace meziročně zlepšila, jak vyplynulo z únorového šetření agentury STEM. Přibližně každý desátý respondent měl opačný názor a více než polovina lidí změnu nepozoruje. Jedná se o jeden z vůbec nejpozitivnějších výsledků hodnocení hospodářské situace v rámci průzkumů STEM od vzniku samostatné České republiky.

Z průzkumu vyplývá, že podle 34 procent respondentů se ekonomická situace v porovnání s minulým rokem zlepšila. Více než polovina Čechů (konkrétně 52 procent) potom míní, že se hospodářský stav země nezměnil. O zhoršení situace je přesvědčeno 14 procent dotazovaných.

Oproti předchozímu šetření, uskutečněnému v roce 2016, mírně ubylo kladných hodnocení, a to o tři procentní body. I tak je ale podíl pozitivních hodnocení v rámci letošního průzkumu druhý nejvyšší od roku 1993, kdy STEM s prováděním šetření začal. Nejpozitivnější byli respondenti v roce 2016, ve kterém se ekonomický stav České republiky meziročně zlepšil podle 37 procent dotazovaných.

V několika posledních letech se ve srovnání s dřívějškem začaly více sbližovat názory lidí napříč věkovými skupinami. Dříve čeští respondenti starší 60 let hodnotili ekonomickou situaci vždy pesimističtěji než mladí lidé v rozmezí mezi 18 a 29 lety. V posledních letech se však podíl pozitivních, neutrálních i negativních hodnocení v obou zmíněných věkových skupinách přiblížil a je už takřka stejný.

Průzkum agentury STEM se uskutečnil v období od 1. do 8. února a zúčastnilo se ho 1 028 respondentů z České republiky starších 18 let.