Tuzemští zaměstnavatelé mají v plánu pokračovat s náborem nových zaměstnanců i během druhého kvartálu tohoto roku. Nicméně jejich aktivita oproti předchozímu období zpomalí. Pět procent dotazovaných chce přijímat nové zaměstnance, pět procent očekává propouštění a sedmaosmdesát procent změnu neplánuje. Výsledky vyplývají z pravidelného průzkumu společnosti Manpower uskutečněného mezi sedmi sty padesáti zaměstnavateli ze soukromého i veřejného sektoru v České republice.

Čistý index pracovního trhu tak dosahuje plus dvou procent, což je o jeden procentní bod méně než v předešlém kvartálu. Ačkoli prognóza předpovídá mírný pokles celkového tempa náboru, pozitivní podle ní je, že 40 procent velkých společností chce počet zaměstnanců navýšit. Nejvyšší poptávka je v současnosti po kvalifikované a nekvalifikované pracovní síle, naopak více uchazečů o práci, než je aktuální poptávka zaměstnavatelů, je u středně kvalifikovaných pozic v administrativě, doplňuje ředitelka ManpowerGroup pro ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

S nárůstem počtu zaměstnanců počítají zaměstnavatelé napříč firmami všech velikostí, přičemž nejvýraznější nábory plánují velké podniky nad 250 zaměstnanců, a to nábory s čistým indexem trhu práce 38 procent. Středně velké firmy kalkulují s náborovými plány s indexem 16 procent, malé firmy 12 procent a takzvané mikropodniky jedno procento.

Plánované zvyšování počtu zaměstnanců se očekává ve čtyřech odvětvích. Nejvýznamnější s indexem 15 procent by mělo nastat v ubytování a stravování a s 11 procenty u financí, pojištění, nemovitostí a dalších služeb podnikům. S osmi procenty počítají odvětví zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov a se třemi stavebnictví. Naopak nejslabší nábor s indexem minus deset procent očekávají firmy v odvětvích doprava, skladování a komunikace a s minus pěti procenty ve zpracovatelském průmyslu. Odvětví těžba nerostných surovin a státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura počítá s indexem minus čtyři procenta.