Běžný účet platební bilance České republiky evidoval v posledním kvartálu loňského roku schodek blížící se sedmi stům milionům korun. V součtu za celý minulý rok pak účet podle revidovaných dat dosáhl na přebytek přesahující čtyřiapadesát miliard korun. V rámci jednotlivých čtvrtletí měly na přebytku největší zásluhu první tři měsíce roku, kdy přebytek atakoval stomiliardovou hranici. Další tři kvartály pak byly schodkové. Běžný účet platební bilance zahrnuje veškeré ekonomické transakce tuzemské ekonomiky se zahraničím.

Z údajů uveřejněných Českou národní bankou vyplývá, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 byl běžný účet platební bilance České republiky ve schodku 682 milionů korun. „Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve čtvrtém čtvrtletí 2017 téměř vyrovnaná,“ uvedla centrální banka v komentáři. Finanční účet evidoval převahu výpůjček ze zahraničí oproti půjčkám do ciziny ve výši 7,7 miliardy korun. Na běžném a kapitálovém účtu naopak půjčky do ciziny převyšovaly výpůjčky ze zahraničí o 28,8 miliardy korun.

Analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda uvedl, že běžný účet platební bilance byl v přebytku čtvrtým rokem v řadě. Nicméně poprvé od roku 2010 se meziročně zhoršil celkový výsledek, oproti roku předchozímu se jednalo o dvacetimiliardový pokles.

Bilance zboží a služeb v posledních třech měsících roku 2017 evidovala přebytek ve výši 66,5 miliardy korun, přičemž podle centrální banky se zvýšily především příjmy z přenosu elektrické energie a služeb telekomunikací doprovázené poklesem dovozu opravárenských služeb. „V poklesu aktiva bilance cestovního ruchu se promítl meziroční nárůst výdajů českých občanů na zahraniční cesty,“ zmínila Česká národní banka. Kapitálový účet dosáhl v posledním kvartálu loňského roku na přebytek 29,5 miliardy korun, který byl podpořen i příjmy z rozpočtu Evropské unie. Česká národní banka uvedla, že ve vládním sektoru se uskutečnily splátky dříve přijatých úvěrů a čistý odliv zdrojů byl ve výši 0,4 miliardy korun.

Obchod se zbožím a službami byl podle Lukáše Kovandy rekordní od roku 1993. Přebytek obchodu se zbožím a službami nicméně oproti předchozímu roku rostl výrazně pomaleji. Jako důvod vidí Kovanda oslabení pozice tuzemských exportérů po ukončení devizových intervencí centrální banky v dubnu loňského roku a také silnou domácí poptávku, která zesiluje poptávku po dováženém zboží. Analytik společnosti Cyrrus rovněž upozornil, že negativem platební bilance je stále příliš vysoký odliv dividend do zahraničí, který je do budoucna žádoucí omezit zlepšením podmínek pro reinvestování zisku v ČR.