Podíl českých domácností, které vycházejí snadno se svým příjmem, se oproti roku 2016 opět zvýšil na aktuální osmadvacetileté maximum. Historicky minimální úrovně od roku 1990 naopak dosáhly negativní odpovědi ohledně hospodaření domácnosti. Údaje vycházejí z šetření STEM, na základě kterého agentura zjistila, že více než polovině Čechů, konkrétně třiapadesáti procentům lidí, nečiní žádné problémy vyjít s příjmy v rámci své domácnosti. Na druhé straně čtyřiatřicet procent občanů vychází s rodinným příjmem spíše obtížně, třináct procent Čechů potom obtížně.

Agentura STEM uskutečnila aktuální průzkum od 1. do 8. února mezi tisícovkou občanů České republiky. Ve srovnání s šetřením z roku 2016 se výsledky v případě pozitivního hodnocení hospodaření domácnosti zlepšily o devět procentních bodů. Podíl respondentů, kteří uvedli určité problémy s hospodařením domácnosti, se snížil o čtyři body. Počet Čechů, pro něž je obtížné vyjít s příjmem, poklesl o pět bodů.

V porovnání s dva roky starým průzkumem je rovněž pozitivnější subjektivní hodnocení vývoje finanční situace rodin. Ve srovnání s předchozím šetřením o sedm procentních bodů více respondentů uvedlo, že se jejich finanční situace oproti předchozímu roku zlepšila.

Naopak lidí uvádějících, že ekonomická situace jejich domácnosti se meziročně zhoršila, ubylo o pět procentních bodů. U tří pětin respondentů se situace nezměnila, v roce 2016 tuto odpověď zvolilo 62 procent dotázaných.

Podle zjištění STEM byla finanční situace domácností pod největším tlakem počátkem 90. let minulého století po deregulaci cen. Druhý nápor se objevil na konci 90. let po prvních vážnějších ekonomických problémech státu. Ekonomická krize po roce 2008 se podle STEM v hodnocení příjmové situace domácností výrazně neprojevila. „Od roku 2014 sledujeme zlepšování pohledu na příjmovou situaci domácnosti,“ uvedla agentura. V porovnání s rokem 2013 vzrostl podíl lidí, kteří vycházejí s příjmem domácnosti snadno, o 21 procentních bodů.