Robotizace a automatizace ovlivní v České republice v blízké budoucnosti každou druhou pracovní pozici. Neměla by však mít výraznější vliv na nárůst nezaměstnanosti. Naopak v případě využití potenciálu by česká ekonomika měla růst rychleji než doposud. Informace vycházejí z uveřejněné studie poradenské společnosti Deloitte. Robotizace a automatizace podle ní naopak přispějí k vytrvalému posílení tuzemské ekonomiky.

Podle společnosti Deloitte by se robotizace a automatizace vzhledem k technologickým možnostem a struktuře hospodářství České republiky mohly dotknout 51 procent pracovních míst. V případě, že budou pracovní trhy vykazovat dostatečnou flexibilitu a zaměstnanci budou ochotni se aktuálnímu stavu přizpůsobit, neměla by se kvůli automatizaci v krátkodobém horizontu ve větší míře zvýšit nezaměstnanost. Pracovní pozice, které v jejich důsledku zaniknou, by podle studie měla vystřídat naopak nová místa v nových technologických oborech. Případně by vzhledem k nárůstu příjmů a poptávky přibyla místa v jiných oblastech ekonomiky.

Podle hlavního ekonoma Deloitte a zároveň autora studie Davida Marka z mikroekonomických dat, vedle důležitosti technické odbornosti, vyplývá rovněž potřeba měkkých dovedností a schopností řešit problémy. Vzdělávací systém by toto měl reflektovat a studentům společně s odborností v oblasti informačních technologií poskytnout interdisciplinární přístup a schopnost řešit problémy, doplnil Marek k nadcházejícímu období spojenému s robotizací.

V případě, že Česká republika využije potenciál pro automatizaci a zaměstnanci se situaci přizpůsobí, zaznamená tuzemské hospodářství během příštích 16 let růst, a to podle výsledků studie v průměru o 3,9 procenta ročně. Ekonomika by tak dosahovala vyššího tempa růstu než v současnosti. Během posledních čtyř let, kdy hrubý domácí produkt České republiky vytrvale meziročně rostl, se hospodářský růst podle Českého statistického úřadu pohyboval mezi 2,5 a 5,4 procenta. V průměru pak dosahoval přibližně 3,8 procenta.

Ekonomický potenciál by se měl do roku 2033 zvýšit podle studie o 78 procent. Při absenci automatizace a robotizace by byl růst dvakrát nižší.