Češi mají značnou nedůvěru v pojišťovny. U více než dvou pětin občanů České republiky tato nedůvěra vyplývá ze špatné osobní zkušenosti s nimi. Obdobný podíl lidí má obavy z neuhrazení škody. Více než jedna čtvrtina Čechů rovněž nevěří pojišťovnám z důvodu negativních kauz uveřejněných v médiích. Navzdory tomu je však osm z deseti tuzemských spotřebitelů pojištěno a obecně věří v užitečnost pojištění. Informace vycházejí z šetření agentury Ipsos pro portál Zárukomat.cz ze září loňského roku, kterého se účastnilo přes pět set respondentů.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že nedůvěra českých spotřebitelů v pojišťovny nesouvisí pouze s předchozí negativní zkušeností nebo s obavou, že se klientovi nepodaří vyřešit pojistnou událost, ale vychází rovněž z nízké informovanosti občanů. Skoro čtvrtina respondentů (22 procent) se v průzkumu vyjádřila, že je pro ně těžké zorientovat se v pojistných smlouvách. Podle názoru účastníků průzkumu vytvářejí pojišťovny své smlouvy příliš složité záměrně.

„Není pochyb o existenci poskytovatelů, kteří neinformovanosti klienta zneužívají ve svůj prospěch,“ souhlasí ředitel portálu Zárukomat.cz Tomáš Trnka. Důkazem transparentnosti by podle jeho mínění měl být jasný výklad všech náležitostí smlouvy, bez zbytečného „slovíčkaření“. Nízká informovanost Čechů ve spotřebitelských otázkách je podle Trnky dlouhodobým problémem. Občané si často sjednají smlouvy, u kterých si nedostatečně prověří například podmínky plnění, čímž nezřídka dochází k mylným představám, co všechno pojišťovna kryje.

Stejně jako někteří z poskytovatelů pojistných služeb i řada klientů se k pojišťovnám nechová zcela férově. Pojišťovny čím dál častěji evidují pokusy o pojistné podvody. Jen v minulém roce se zvýšil počet prověřovaných pojistných podvodů o 13 procent, když Česká asociace pojišťoven prověřila celkem 18 141 podezřelých pojistných událostí, v rámci nichž odhalila pojistné podvody v celkové hodnotě 1,23 miliardy korun.