Teplárny a elektrárny ze skupiny Veolia Energie ČR nezaznamenaly žádné komplikace v důsledku několikadenních vysokých mrazů. Dodávky tepla do domácností, úřadů, škol, nemocnic a řady firem jsou plynulé a řízené podle aktuálních potřeb, respektive klimatických podmínek na jednotlivých místech.

Výrobní technologie i rozvody skupiny Veolia Energie ČR zvládají vysoké mrazy bez problémů i díky dobré přípravě, opravám a investicím během letních měsíců. Shodli se na tom ředitelé všech tří regionů společnosti Veolia Energie ČR (Severní Morava, Střední Morava, Čechy).

Spotřeba paliva v souvislosti s velkými mrazy vzrostla v těchto dnech zhruba o 25 procent oproti začátku února. „Paliva máme dostatek, dodávky uhlí z OKD jsou pravidelné a v požadovaných objemech,“ ubezpečil technický ředitel Marcel Vrátný. V případě, že je palivo pro kotle zmrzlé, upraví se jeho teplota ve speciálním rozmrazovacím tunelu.

„Neregistrujeme ani žádné zvýšení počtu poruch na rozvodech nebo výjezdů našich pracovníků, ale máme připraven dostatečný počet zaměstnanců různých profesí v pohotovosti, pokud by si to situace vyžadovala,“ doplnil Martin Adamiec, výrobní náměstek ředitele největšího regionu, Severní Morava, Veolia Energie ČR. Stav sítí a jejich provoz sledují 24 hodin denně pracovníci dispečinků, kteří dokážou okamžitě reagovat na danou situaci.

Na výrobě tepla, elektřiny a chladu se ve skupině Veolia Energie ČR podílí 1 970 kotlů, 17 parních turbín, 13 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí. Veolia Energie ČR a její dceřiné společnosti dodávají dálkové teplo do 325 tisíc domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji, v Praze a na dalších místech. Hlavním palivem ve skupině je černé a hnědé uhlí, které je doplněno plynem a stále výrazněji také biomasou.

TZ Veolia Energy ČR