Téměř polovina všech dospělých v České republice se celoživotně vzdělává – především v kurzech souvisejících s výkonem jejich práce. Nejčastěji nabízejí svým zaměstnancům možnost dalšího vzdělávání větší firmy. V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie však Češi dalším vzděláváním tráví nejméně času. Cizí jazyk ovládá šestapadesát procent lidí. Informace uveřejnil na svém webu Český statistický úřad.

V roce 2016 se podle údajů Českého statistického úřadu alespoň nějak vzdělávalo 46 % lidí v České republice ve věku 25 až 64 let. Většina z nich upřednostňovala neformální (resp. mimoškolní) vzdělávání, jako například nejrůznější školení a vzdělávací kurzy. „Bezmála každý druhý pracující se vzdělává kvůli svému zaměstnání,“ potvrdil Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ, podle něhož ve valné většině případů tyto pracovníky finančně podporuje zaměstnavatel a daná školení se nejčastěji odehrávají v pracovní době.

Nepovinné kurzy a školení nabízí zaměstnancům více než každá druhá firma, přičemž častěji takovou příležitost nabízejí velké společnosti. Nejvíce se vzdělávají lidé z oblasti peněžnictví a pojišťovnictví, naopak nejméně lidé zaměstnaní v ubytování, stravování a pohostinství. Míra zapojení vysokoškoláků do následného vzdělávání je skoro čtyřikrát vyšší než u osob se základním vzděláním a dvakrát vyšší než v případě vyučených.

Podíl dospělých Čechů, kteří se dále vzdělávají, je přibližně na úrovni evropského průměru. Podle místopředsedy ČSÚ Marka Rojíčka však v porovnání s ostatními státy trávíme neformálním vzděláváním nejméně času. Zatímco v Česku připadá na účastníka v průměru 35 hodin dalšího vzdělávání ročně, jinde je to i dvojnásobek. Například v Rakousku tráví lidé na školeních a kurzech 87 hodin a v Německu 68 hodin.

Co se týká jazykové vybavenosti, základní znalost některého z cizích jazyků má podle průzkumu 56 % lidí ve věku 18 až 69 let. Angličtinu zvládá na základní úrovni 24 % lidí, na pokročilé úrovni pak 22 %, přičemž se jedná zejména o mladé lidi. Dalšími nejrozšířenějšími cizími jazyky, k nimž se Češi hlásí, jsou němčina a ruština.

Na rozdíl od většiny evropských států dospělí Češi nejeví přílišný zájem o vzdělávání, když 87 % respondentů sdělilo, že své zapojení do dalšího vzdělávání považují buď za dostatečné, nebo o něj nestojí.