Více než polovina společností plánuje v tomto roce nabírat nové zaměstnance, devět z deseti zaměstnavatelů letos chce svým lidem zvyšovat platy. Mezi manažery firem ale rychlým tempem ubývají ti, kteří vidí letošní rok optimisticky. Jedním z největších problémů je pro firmy nedostatek pracovních sil, kterým se zabývá vedení devíti z deseti podniků. Vypovídají o tom data průzkumu poradenské společnosti KPMG, kterého se za Českou republiku zúčastnilo dvě stě šedesát šest generálních ředitelů, finančních ředitelů a majitelů podniků.

Tuzemští řídící pracovníci se na letošní rok nedívají s přílišným optimismem. Pouze méně než třetina respondentů z řad manažerů (29 procent) očekává, že se v letošním roce v České republice meziročně zlepší ekonomická situace. Naopak každý čtvrtý dotazovaný má obavy, že se situace ve srovnání s loňským rokem zhorší. Necelá polovina (44 procent) předpokládá, že se současný stav nezmění.

Co se týká srovnání s očekáváním ostatních manažerů zemí střední a východní Evropy, patří Češi podle letošního průzkumu na samý chvost žebříčku optimismu. Přitom ještě před třemi lety v roce 2015 byli čeští manažeři vůbec nejoptimističtější v tomto regionu. Na rozdíl od České republiky se na Slovensku situace téměř nezměnila, podobně jako u majitelů českých rodinných podniků, kteří vyhlížejí do budoucna nadále s optimismem.

Pesimismus manažerů může být spojen například s napjatou situací na trhu práce, kdy nadále chybí pracovní síly, ty kvalifikované obzvlášť. Právě dvě třetiny řídících pracovníků uvádějí, že kvalifikovaná pracovní síla je tím faktorem, který tuzemským firmám nejvíce pomáhá držet krok s konkurencí. Kvalitních zaměstnanců je nicméně nedostatek, což negativně ovlivňuje fungování firem. Sedmdesát procent respondentů z České republiky v tom vidí největší problém, který ohrožuje růst obratu podniků.

V souvislosti s tím je už třetím rokem po sobě udržení kvalitních zaměstnanců nejvýznamnější oblastí, kterou podnikové vedení řeší. Podle průzkumu se tímto problémem zabývá téměř devadesát procent manažerů. Stejný podíl firem má letos v plánu zaměstnancům zvyšovat mzdy, přičemž většinou se bude jednat o navýšení do pěti procent. Celých 35 procent podniků zvýší mzdy až o deset procent.